မြန်မာတစ်ဝက်ပိုင်ဆိုင်သည့်ဂြိုဟ်တု အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့

ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို သန်လျင် အခြေစိုက်စခန်းမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်မည်
By မြင့်ကျော်လှိုင် on Wednesday, August 7, 2019 - 17:31

ARIANE 5 ဒုံးပ်ံႏွင့္ MyanmarSat2 ၿဂိဳဟ္တုဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ျပ Infographic (ကိုးကား − MOTC)

    Trending News
    More in News section