ဧပြီလ မြန်မာ့ထုတ်လုပ်မှု အာဆီယံဒေသအတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်

By ထွန်းထွန်းမင်း on Monday, May 6, 2019 - 20:37

ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားလာသည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းမ်ား ျမင့္မားဆဲျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

    Trending News
    More in Business section