ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ရဲ႕ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို မေန႕က ညပိုင္
၂၀၁၈ ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပြဲဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရလာ