Good Morning မုန္႔စက္ရံု အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာ ခံုသမာဓိ ဆက္တက္ၿပီ

Tue, 2017-03-21 09:54 -- zaythu

Good Morning မုန္႔စက္ရံုက အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြၾကား သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ညိွႏိႈင္းခဲ့ေပမယ့္ အဆင္မေျပခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြဘက္က ခံုသမာဓိကို ဆက္လက္တုိင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ခံုသမာဓိကေန ဒီျပႆနာကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ အလုပ္ရွင္ဘက္ကိုေရာ အလုပ္သမားေတြဘက္ကိုပါ ဆင့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကေန စက္ရံုေရွ႕မွာ အလုပ္သမား ေလးရာ နီးပါးခန္႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနတာ ဒီေန႔ဆုိရင္ ဆယ္ရက္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဆယ္ရက္ေက်ာ္မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္က အလုပ္ထုတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ႏွစ္အလိုက္ တြက္ခ်က္ေပးၿပီး ထုတ္ေပးမယ့္ ေငြႏႈန္းထားကို စက္ရံုေရွ႕မွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အဲဒီနစ္နာေၾကး လာေရာက္ထုတ္ယူသူ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံ သတင္းေထာက္- အလွေလး သူဇာ

Tuesday, March 21, 2017