မူႀကိဳကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္းေလ့လာေရး

Fri, 2017-02-17 15:13 -- zaythu

မူႀကိဳကေလးငယ္ေတြ ေလ့လာေရး ခရီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို အေလး ျပဳေနၾကတာပါ။ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းမူၾကိဳေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္ ၂၅၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ သံုးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ေလ့လာေရးခရီး ႏွစ္စဥ္ အခုလိုပို႔ေပးတာ အႀကိမ္ ၅၀ ရွိၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ရက္တာေလ့လာေရး ခရီးမွာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့ ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ ၊ စူဠာမုနိဘုရား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပန္းျခံ နဲ႔ ရႈခင္းသာ ပန္းျခံတို႔ကို တစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း

Friday, February 17, 2017

Top News