မိႈခ်က္စားမယ့္သူေတြ သတိ

Wed, 2017-01-11 11:25 -- zaythu

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားနဲ႕ ကာကြယ္ကုသနည္းမ်ားကုိ 7Day TV က အပတ္စဥ္ တင္ဆက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ အတြက္ မိႈခ်က္စားမယ့္သူေတြ သတိထားရမယ့္ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Wednesday, January 11, 2017