ကြၽန္ေတာ္ စံဇာဏီဘိုပါ

Wed, 2017-01-11 09:58 -- zaythu

ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို 7Day ႐ုပ္သံ ပရိတ္သတ္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, January 11, 2017

Top News