မစၥရန္ဟီးလီ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္

Tue, 2017-01-10 15:03 -- zaythu

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူအခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီးလီဟာ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္မွာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ျမစ္ႀကီးနားမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူေတြ၊ အရပ္ဖက္လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မစၥရန္ဟီးလီဟာ 
ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကိုလည္း သြားေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Tuesday, January 10, 2017

Top News