ေငြေစ်း၊ ေရႊေစ်း၊ စက္သံုးဆီေစ်း

Thu, 2018-07-12 15:01 -- Nwe Mon Phyo

ဇူလိုင္ - ၁၂ ၊၂၀၁၈

ဒီကေန႔ ဇူလိုင္ ၁၂ရက္အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းေတြ၊ ေရႊေစ်းနဲ႔ စက္သံုးဆီေစ်းေတြကို 7Day TV က ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွာ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလဲႏႈန္းကေတာ့ တစ္ေဒၚလာကို ၁၄၀၄က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၁၄၀၈က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ေစ်းရွိေနၿပီးေတာ့ ယူရိုလဲႏႈန္းကေတာ့ တစ္ယူရိုကို ၁၆၃၅က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၁၆၄၅က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာကို ၁၀၂၈က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၊ ၁၀၃၃က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ရွိၿပီးေတာ့ တရုတ္ယြမ္ကေတာ့ တစ္ယြမ္ကို ၂၀၈က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၂၁၁က်ပ္ (ဘဏ္ကအေရာင္း) ေစ်းရွိေနပါတယ္။

ထိုင္းဘတ္ကေတာ့ တစ္ဘတ္ကို ၄၂က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၄၃က်ပ္ (ဘဏ္ကအေရာင္း) ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေစ်းကေတာ့ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ၉၄၅၅၀၀က်ပ္နဲ႔ ေစ်းဖြင့္ထားပါတယ္။

စက္သံုးဆီကေတာ့ ဒီဇယ္ (500PPM) တစ္လီတာ ၉၁၅က်ပ္၊ ဒီဇယ္ (Premium) ကိုတစ္လီတာ ၉၃၀ က်ပ္၊ ဓာတ္ဆီ(Octane 92) ကို တစ္လီတာ ၈၉၀ က်ပ္၊ ဓာတ္ဆီ (Octane 95) ကို တစ္လီတာ ၉၄၀ က်ပ္ေစ်းျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, July 12, 2018