မနက္ခင္းသတင္းစာ

Thu, 2018-01-18 11:01 -- zaythu
မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္က ေန႔စဥ္ထုတ္ 7Day Daily သတင္းစာမွာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႕တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္သတင္းေတြကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျမန္မာ- တရုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျပီဆိုတဲ့ သတင္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇံုက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္သား(၅၀၀) ေက်ာ္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးရရွိေရးဆႏၵျပတဲ့သတင္း၊ ဘုရားပရဝဏ္အနီး အေပါ့မသြားဖို႔တားျမစ္လို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဓားနဲ႔ ထုိးခံရတဲ့သတင္း စတဲ့ သတင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္ကို တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ း ၃၀ အခ်ိန္မွာ တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
Thursday, January 18, 2018