စားေသာက္ျခင္း အႏုပညာတစ္ခုဖန္တီးရေအာင္

Sun, 2018-01-14 12:39 -- zaythu

စားေသာက္ျခင္းအႏုပညာဆိုတာကေတာ့ အစားအေသာက္ေတြကို နည္းစနစ္က်က် စားခ်င္စဖြယ္လည္းျဖစ္ရမယ္ အေရာင္အေသြးစံုစံုလင္လင္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္လည္း ဖန္တီး စားသံုးရမွာပါ။ ဒီလိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ ဘယ္လိုေတြစီမံရမလဲ ဆိုတာ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ Get Fit With Andy အစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, January 14, 2018