ကြၽန္ေတာ္ စံဇာဏီဘိုပါ

Sun, 2017-12-17 14:10 -- zaythu
ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို 7Day ႐ုပ္သံ ပရိတ္သတ္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Sunday, December 17, 2017