မနက္ဖန္ Pocari Run အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

Sun, 2017-12-17 14:02 -- zaythu

M ဆိုင္းလုနဲ႔ အမ္ဒီတို႔ မနက္ဖန္ မနက္ Pocari Sweat Run အတြက္ ေတြ႕ဆံုျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေျပးပြဲသြားဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ၊ မျဖစ္မေနဘာေတြ ယူသြားရမလဲ၊ ဒီညမွာေရာ ဘာေတြ စားၿပီး ဘာေတြေရွာင္ရမလဲဆိုတာ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ 5K ေျပာမယ့္ M ဆိုင္းလုနဲ႔ 21K ေျပးမယ္ အမ္ဒီတို႔ေရာ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားလဲဆိုတာ ဒီ႐ုပ္သံဖိုင္ထဲမွာ ေျပာျပေပးထားပါတယ္။

Sunday, December 17, 2017