စာကေလးဖမ္းၾကမယ္

Sun, 2017-12-17 13:59 -- zaythu
ဒီတစ္ပတ္ ကစားၾကစို႔အစီအစဥ္မွာ စာကေလးဖမ္းတမ္း ကစားနည္းေလးကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ခ်စ္စရာ ေက်းလက္ကစားနည္းေလးျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းေလးဆိုရင္ ေဆာ့ကစားရတဲ့ကစားနည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
 
အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေလးေတြအမ်ားစု ကစားေလ့ရွိတဲ့ ကစားနည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ မုဆိုးကေန စာကေလးေတြကို ဖမ္းရတဲ့ သေဘာကစားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေနာက္တပတ္မ်ားမွာလည္းခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ျမန္မာ့ရိုးရာကစားနည္းေတြကိုေဖာ္ထုတ္ကစားျပသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
7Day TV က ေနအပတ္စဥ္ စေနေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္တိုင္းမွာ ကစားၾကစို႔ Let’sPlayအစီအစဥ္ကို တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီအစီအစဥ္ကျမန္မာ့ရိုးရာကစားနည္းေလးေတြကိုပံုေဖာ္တင္ဆက္တာျဖစ္ၿပီးေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ကလးငယ္ေတြကစားနည္းေတြသိရွိၿပီးကစားႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္တင္ဆက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကစားနည္းေတြဟာေနရာေဒသအလိုက္အေခၚအေဝၚေဆာ့ကစားပံုခ်င္းအနည္းငယ္ကြဲျပားမႈေတြရွိတာေၾကာင့္အသံုးမ်ားတဲ့အေခၚအေဝၚနဲ႔ကစားနည္းပံုစံေတြကိုစုစည္းတင္ဆက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
Sunday, December 17, 2017