ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တဲ့အေပၚ သမၼတရုံးဝန္ႀကီးေဟာင္းရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္

Mon, 2017-11-20 17:54 -- zaythu

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရက ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမယ့္ အေၾကာင္းကို  သမၼတကေန လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႕မွာ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ဝန္ႀကီးဌာန နွစ္ခုကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရုံး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဝန္ႀကီးဌာနနွစ္ခု တိုးခ်ဳဲ႕လိုက္တဲ့အေပၚကို  ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာ သမၼတရုံးဝန္ႀကီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ လက္ရိွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိမ္းရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - စိုးရ

Monday, November 20, 2017

Top News