အီစြပ္ႀကိဳး ခုန္ၾကမယ္

Thu, 2017-10-19 12:17 -- zaythu
ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြပဲ ေဆာ့ေလ့ရွိတဲ့ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အီစြပ္ႀကိဳး ခုန္ဖုိ႔ သားေရပင္ႀကိဳးေလးေတြသီၿပီး ေဆာ့ၾကသလို သီစရာမလိုတဲ့ အီစြပ္ႀကိဳး သားေရႀကိဳးအမဲ နဲ႔လည္း ေဆာ့ၾကပါတယ္။
 
ေက်ာင္းစိမ္းစကပ္ဖားဖားေလးေတြ ေက်ာင္းစိမ္းလံုခ်ည္ေလးေတြဝတ္ၿပီး သားေရႀကိဳးေလးကိုႏွိမ့္ ၿပီးခုန္ခဲ့ၾကတာ မွတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။အီစြပ္ႀကိဳးခုန္တဲ့ အဆင့္ ၅ ဆင့္ကို Let’s Play အဖြဲ႕သားေတြက ကစားျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
 
7Day TV က ေနအပတ္စဥ္ စေနေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္တိုင္းမွာ ကစားၾကစို႔ Let’sPlayအစီအစဥ္ကို တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီအစီအစဥ္ကျမန္မာ့ရိုးရာကစားနည္းေလးေတြကို ပံုေဖာ္တင္ဆက္တာျဖစ္ၿပီးေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ကလးငယ္ေတြ ကစားနည္းေတြသိရွိၿပီးကစားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တင္ဆက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကစားနည္းေတြဟာေနရာေဒသအလိုက္ အေခၚအေဝၚေဆာ့ကစားပံုခ်င္း အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈေတြရွိတာေၾကာင့္ အသံုးမ်ားတဲ့ အေခၚအေဝၚနဲ႔ ကစားနည္းပံုစံေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
 
Thursday, October 19, 2017