ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈ ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ဘာေျပာလိုက္လဲ

Tue, 2017-10-17 17:47 -- zaythu

ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အမႈမွာ လက္နက္ကိစၥ၊ လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမွာ National Secerity Council (NCA) အမည္သုံးစြဲမႈေတြအျပင္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအားလုံးကို စိစစ္သြားမယ္လို႕ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာလုိက္ပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - စိုးရ

Tuesday, October 17, 2017