စက္ရံုေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးျပႆနာ အေျဖရွာဖို႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

Fri, 2017-10-13 10:10 -- zaythu
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကထြက္ရွိတဲ့ စြန္႕ပစ္ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြ က္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီကေန႕ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္က UMFCCIမွာစတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ၿပီးေအာက္တုိဘာလ(၁၃)ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ကျပဌာန္းထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သယံဇာတနဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီ က ေျပာပါတယ္။
 
ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာအစိုးရဘက္ကပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနေတြ၊ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြက လက္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့သက္ရုံေတြက ထြက္ရွိလာတဲ့ ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနေတြ၊စက္မႈဇုန္ေတြဘက္က စက္ရုံေဘးထြက္ေရဆိုးစြန္႕ပစ္ျခင္းဆိုင္၇ာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအခက္အခဲနဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအးကိုလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က အခက္အခဲကို အခုလိုေျပာပါတယ္။
 
ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို သယံဇာတနဲ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြစတဲ့သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အားလုံးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ရရွိလာတဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး 
Friday, October 13, 2017