ယိုးဒယားပဲၾကာဇံေထာင္းေကာင္းေကာင္းေလးရႏုိင္တဲ့ဆိုင္

Mon, 2017-08-21 15:33 -- zaythu

ဒီတစ္ ပတ္ 7Day TV ရဲ႕ Street Food အစီအစဥ္ က ေန ယိုးဒယားပဲၾကာဇံ ေထာင္ း ေကာင္ း ေကာင္ း ေလးရနိုင္ တဲ့ ဆိုင္ ေလးတစ္ဆိုင္ကို လမ္ းၫႊန္ ေပးပါရ ေစ။ 

ခ်ိဳခ်ဥ္ ငံစပ္ အရသာကို မႀကိဳက္ သူက ရွားပါတယ္ ။ ယိုးဒယားအစားအစာ အ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားကလည္ း ျမန္ မာႀကိဳက္ အရသာ ေတြနဲ႔နီးစပ္ တာမို႔ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ းမွာ အမ်ားဆုံး ေရာင္ းခ်တာ လည္ း ေတြ႕ရပါတယ္ ။ 

ဒီ No.5 ယိုးဒယားအစားအစာ ေရာင္ းတဲ့ ဆိုင္ ေလးက ေတာ့ အ ေနာ္ ရထာလမ္ းနဲ႔ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ လမ္ းၾကား ဗိုလ္ ျမတ္ ထြန္ းလမ္ းထဲမွာ ေရာင္ းခ်တာပါ။ အစားအစာ အမယ္ စုံ ရနိုင္ ေပမယ္ ့ တစ္ ည ေနစာ တစ္ ပိုင္ တစ္နိုင္ ေလးသာ လုပ္ ေရာင္ းတာပါ။ သူ႔ဆိုင္ ရဲ႕ အ ေရာင္ းရဆုံး လူႀကိဳက္ မ်ားတဲ့ အစားအစာက ေတာ့ ပဲၾကာဇံ ေထာင္ းပါ။ ပဲၾကာဇံ ေထာင္ းဖို႔ အ ေျခခံအစာ ေတြက ပဲၾကာဇံ ၊ မုန္ လာဥ နီ ၊ ေျမပဲ၊ မ်ွင္ ငပိ ေကာင္ း ေကာင္ း အနည္ းငယ္ နဲ႔ အသားမႈန္ ႔ တစ္ ခုခုသုံးၿပီး ယိုးဒယားသ ေဘၤာသီး ေထာင္ းသလိုပဲ ငါးငံျပာရည္ ၊ သကာရည္ ေကာင္ း ေကာင္ းနဲ႔ ေထာင္ းတာပါပဲ။ 

ဒါ ေပမယ့္ၾကက္ သား၊ ပင္ လယ္ စာ၊ ပုဇြန္ ၊ငါးဖယ္ စတဲ့ႀကိဳက္ နွစ္ သက္ ရာ အသားထည့္ၿပီးလည္ း စားနိုင္ ပါ ေသးတယ္ ။ ပဲၾကာဇံ အလြတ္ကေတာ့ တစ္ပြဲကို က်ပ္၁၀၀၀ ပါ။ အသားနဲ႕ဆိုရင္ေတာ႕ ၂၀၀၀ က်ပ္ပါ။

ေရ ေက်ာ္ ည ေနခင္ း ေစ်းတန္ းတ ေလ်ွာက္ စားစရာဆိုင္ ေတြကလည္ း အစုံအလင္ ပါပဲ။ ည ေနခင္ း ၅ နာရီ ေလာက္ မွ စတင္ ေရာင္ းခ်ၿပီး ည ၉ နာရီ ေလာက္ အထိ ဆိုင္ က ေလး ေတြ ရိွတတ္ ပါတယ္ ။ 

ရုပ္ သံသတင္ း ေထာက္ - ခင္ ဝိုင္ းျဖဴျဖဴ

Monday, August 21, 2017

Top News