မနက္ခင္းသတင္းစာ

Mon, 2017-08-21 11:22 -- zaythu

မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္က ေန႔စဥ္ထုတ္ 7Day Daily သတင္းစာမွာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီေန႔တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ သတင္းေတြကေတာ့ ဂုဏ္ျပဳထုိက္ေသာ သံဃာႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ဆက္ကပ္ရန္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းၫႊန္ထားဆိုတဲ့ သတင္း၊ တစ္လအတြင္း ရာသီတုပ္ေကြးေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးႏႈန္းေသဆံုးဆိုတဲ့ သတင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕တိုင္ၾကားခံရဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ ဆီယာရာလီယြန္ ႏုိင္ငံ၌ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး လူ ၄၆၁ ဦး ေသဆံုးဆိုတဲ့ သတင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္ကို တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီတိုင္းမွာ တင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Monday, August 21, 2017

Top News