အစိုးရကို တင္ျပမယ့္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံမွာ ပါတဲ့အေၾကာင္းကိုရခိုင္ေကာ္မရွင္ ရွင္းလင္းမယ္

Fri, 2017-08-18 17:33 -- zaythu

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အစိုးရကို အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းဖို႔အတြက္ အစီရင္ခံစာမွာပါဝင္မယ္႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပမယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ အခုလ ၾသဂုတ္ ၂၄  ရက္မွာေတာ့ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမွာ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္မ်ား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္းနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ႔အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမယ္႔ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြလည္းပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို အစိုးရကို မတင္သြင္းခင္မွာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတို႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ၿပီး အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ရယူခဲ႔ပါေသးတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို မတ္လမွာထုတ္ျပန္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - အိမ္႔ျမတ္ႏိုးေဇာ္၊ျမတ္သီဟေမာင္

Friday, August 18, 2017