ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးအသံေတြ ပိုမိုၾကားေစဖို႔ က်င္းပတဲ့ ဖိုရမ္

Fri, 2017-08-18 17:21 -- zaythu
မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေဒသေတြ၊ လံုျခံဳမႈမရွိတဲ့ ေနရာေဒသေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြ ပိုမိုၾကားရေစဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံေတြ ပိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ Women, Peace and Security ဖိုရမ္တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳကက ပန္ဒါဟိုတယ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ေတြမွာ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီဖိုရမ္မစခင္ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြက ကခ်င္၊ ကယာ။၊မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရက္တိုသစင္တန္းေတြ ေပးခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီသင္တန္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျပန္လည္စုေ၀းၿပီး အခုလို ဖိုရမ္ကို က်င္းပခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကၽြန္မတို႔က သင္တန္းေတြေပးခဲ့ၾကေပမယ့္ အေတြ႕အႀကံုေတြ မဖလွယ္ခဲ့ရဘူးဆိုေတာ့ အခုပြျမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈေတြကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ရယ္ အျပန္အလွယ္ေပါင္းကူးဆက္ႏြယ္ေပးေစခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ အခုလို ဖိုရမ္ကို က်င္းပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီဖိုရမ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဘယ္လိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ မိမိတို႕ေဒသမွာ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြမွာ ဘယ္လိုပါ၀င္ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အဓိကကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လံုၿခံုေရးဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးေတြပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳူးသားေတြရဲ႕ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈေတြကလည္း လိုအပ္တာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ညပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲံ အရပ္သားေတြအကုန္လံုးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔အားလံုး ရရွိဖို႔ဆိုရင္ောတ့ အားလံုးေပါင္းစပ္ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 
ဒီဖိုရမ္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြသာ မဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးသားေတြပါ လာေရာက္ပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ယဥ္မြန္
 
Friday, August 18, 2017

Top News