Technology

 • Thu 05 Oct 2017 - 11:19
  လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ အသံုးျပဳမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံ ၿပီး ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္စရာေတြ အၿမဲတမ္းႀကံဳရ တတ္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းကို အသား ေပးေရြးမွာလား (ဒါမွမဟုတ္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ သယ္ေဆာင္ရလြယ္တာကို ေရြးခ်ယ္မွာလား စသျဖင့္ဒြိဟျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာ ကို အေတာ္ေလး ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ Ultra-book ေတြကို ဖန္တီးလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 20:58
 • Wed 04 Oct 2017 - 13:17
  အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ အႀကီးအကဲမ်ားကို e Government အပါအ၀င္ အိုုင္စီတီနည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား မွ်ေ၀ေပးႏုိင္မည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 13:15
  တယ္လီေနာက စင္ကာပူ Roa-ming ကြန္ရက္အတြင္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳခကို 1MB ပမာဏအတြက္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ေကာက္ခံေနရာမွ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 13:12
  ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ (Broadband)၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္ 2600 လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ေလလံေအာင္ျမင္သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္သည္ အစိုးရထံ သတ္မွတ္ထားသည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ေၾကးေပးသြင္းျခင္းမ ရွိသျဖင့္ စရန္ေငြေဒၚလာငါးသိန္းကို အစုိးရက ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။
 • Mon 02 Oct 2017 - 21:47
  ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ 2600 လႈိင္းႏႈန္း စဥ္အသုံးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အင္ တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီသံုးခု သည္ လုိင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ အတိုင္း ၂၀၁၈ တြင္ ၎တို႔ေပး အပ္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိစတင္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္း ခြင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ဧၿပီ၌ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ႏုိင္္မည္ဟု ခန္႔ မွန္းထားေၾကာင္း Global Tech-nology ကုမၸဏီစီအီးအုိဦးသိန္း သန္းတိုးက ေျပာသည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ (Broadband)အင္တာနက္ကုိ ၂၀၁၇ ဇြန္လ မတိုင္မီမိတ္ဆက္မည္ဟု Amara Communications က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကုိင္ ခြင့္လုိင္စင္ရရွိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးသျဖင့္ မိတ္ဆက္မည့္ကာလေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။
 • Sun 01 Oct 2017 - 21:13
   ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စားသံုး သူထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိေစ ႏိုင္ေၾကာင္း Big Impact Mediaမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ကိုဟိန္းသက္ခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မာကက္တင္း ကို Platform မ်ိဳးစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အ မ်ားစုသည္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အ ထိိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္မီ ဒီယာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။
 • Sat 30 Sep 2017 - 23:07
   ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ iSentric ကုမၸဏီထံမွ ကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းေက်ာ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိထားသည့္ ျမန္မာ ဂိမ္းကုမၸဏီ My Play က Tank Rival Mission အမည္ရွိ ဂိမ္း အသစ္ကို ေစ်းကြက္၌ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 • Sat 30 Sep 2017 - 23:05
  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားသည္ ေအာက္တို ဘာကစ၍ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံေခၚ ဆိုခကို ကြန္ရက္တူဖုန္းလိုင္း အခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုရာတြင္ တစ္ မိနစ္ ၁၀ က်ပ္သာ ေကာက္ခံ ေတာ့မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 • Fri 29 Sep 2017 - 22:26
   မိုဘိုင္းဖုန္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေအာ္ပေရတာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း M-Pitesan ၀န္ေဆာင္မႈအႀကီးအကဲ Mr. Jacques က ေျပာသည္။  ထို႔အျပင္ မတူညီေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ Brand မ်ားအ ခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းကို အေျချပဳ၍ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းရာတြင္ နည္း ပညာအရ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ရွိရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက လုပ္ ေဆာင္ထားေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈမ်ားသည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သျဖင့္ ျပႆနာကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ အတူတကြေျဖရွင္းရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 28 Sep 2017 - 22:05
   ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာ အူရီးဒူးသည္ မုိဘုိင္း အေျချပဳ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း M-Pitesan ကြန္ရက္ လည္ပတ္ရန္ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေၾကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာန အႀကီးအကဲ Mr.Jacques က ေျပာၾကားသည္။ M-Pitesan ကြန္ရက္လည္ ပတ္ရန္ အူရီးဒူးသည္ CB ဘဏ္ ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ရင္းႏွီး မတည္ေငြပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္သည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လည္ပတ္ရန္ ေငြေၾကးအရလုံၿခံဳ မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 • Thu 28 Sep 2017 - 22:05
   ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တို႔ ပူးေပါင္း၍ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ e-Government ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ျပပြဲကုိ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ၌က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ e-Govern-mentဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ျပပြဲ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ႏွင့္ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ၌က်င္းပ ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ကုမၸဏီ ၄၀ ခန္႔ က ျပခန္း ၈၀ ခန္႔၀င္ေရာက္ျပ သမည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္း သည္။
 • Wed 27 Sep 2017 - 13:59
  Wave Money အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္းဘုတ္ရွိသည့္ ‘ေအာင္’ဟန္းဆက္ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္သို႔ ကိုေနမင္းဦးတစ္ေယာက္ ေငြသားထုတ္ယူရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။
 • Sun 24 Sep 2017 - 20:59
   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ 5MB ပမာဏဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းကို လစဥ္ေၾကး ေျခာက္ေသာင္းကိုးေထာင္က်ပ္ ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္ လည္း ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူနည္းပါး ေနေသးသည္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လိုင္းအေရအတြက္ ၅၀၀ စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ႏွစ္လခန္႔အၾကာတြင္ လိုင္း ၂၀၀ ေက်ာ္သာ ေရာင္းခ်ႏုိင္သျဖင့္ အိမ္အေရာက္ေစ်းကြက္ဆင္း၍ မိတ္ဆက္ေနရေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။
 • Fri 22 Sep 2017 - 19:14
   ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆုိင္မႈ တြင္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ မိုဘုိင္း အင္တာနက္အသုံးျပဳခကို 1MB လွ်င္ ငါးက်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပိဳင္ ဆိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အမည္မေဖာ္ လုိသူ အရာရွိက ေျပာသည္။  ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေစ်းႏႈန္းအျမင့္ ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္အတြင္းက စတင္သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။   ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္  လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ  ပုံမွန္မိုဘုိင္းအင္တာနက္အ သုံးျပဳခကို 1MB လွ်င္ ငါးက်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ ပ႐ုိမိုးရွင္းမ်ဳိးစုံကို သာ ယခင္ကကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
 • Thu 21 Sep 2017 - 17:14
   ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနျမင္သာ႐ံုးသို႔ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လာေရာက္ေျဖဆို သူဦးေရေန႔စဥ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို အြန္လုိင္းစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ပုံမွန္စစ္ေဆးႏုိင္မႈအရ ေန႔စဥ္ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္စာေမးပြဲလာေရာက္ေျဖသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။
 • Thu 21 Sep 2017 - 17:12
   ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီး ဒူးက မိုဘုိင္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ေအာ္ ပေရတာမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူညီသည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို လအနည္း ငယ္အတြင္း စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ဟု ေအာ္ပေရတာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းဟုတ္ က ေျပာသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းအေျချပဳ ေငြ ေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကို တယ္လီေနာက ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ အူရီးဒူးက စီဘီဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ကြန္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္သံုးခုခန္႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးသိန္းဟုတ္ က ေျပာသည္။
 • Thu 21 Sep 2017 - 11:30
  ရုံးခန္းထဲက စားပြဲမွာ ထိုင္ၿပီး တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးဟာ တစ္ခါတ ေလမွာ ၿငီးေငြ႕စရာ ျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာ Gadget ေလး တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျဖည့္ ဆည္းေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ႐ံုးခန္းေနရာေလးဟာ အေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စံုစံု သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလာ မွာပါ။ အခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ႐ံုးခန္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုၿပီး အ ဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္လာေစမယ့္ နည္းပညာ Gadget ေလး ခုနစ္ခု ကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 • Thu 21 Sep 2017 - 11:23
  အက္ပဲလ္ကုမၸဏီက ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ထားေသာ iPhone 8 ႏွင့္ iPhone 8 Plus ဖုန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားလက္ခံေနၿပီျဖစ္ကာ ေပးပို႔ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ေလ့လာသူမ်ားက ယခုႏွစ္ iPhone X ၀ယ္လိုအားအတုိင္း အက္ပ္ပဲလ္ကုမၸဏီက ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
 • Thu 21 Sep 2017 - 11:22
  အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လစာခုနစ္သိန္းခြဲႏွင့္အထက္ ရရွိေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ work.com.mm က စစ္တမ္းအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါအခ်က္အလက္သည္ အျပည့္အဝမွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း နည္းပညာ Developer မ်ားက ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Technology