Technology

 • Wed 06 Sep 2017 - 21:40
   ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လူဦးေရအေပၚသာ ကြန္ရက္အမ်ားဆံုးလႊမ္းၿခံဳထားႏုိင္ၿပီး ေျမျပင္အေနအထားအရ ကြန္ရက္အျပည့္အဝ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇ မတ္လ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တာဝါတိုင္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားသည္ဟု တယ္လီေနာေအာ္ပေရတာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin  က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝါတိုင္အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိၿမိဳ႕မ်ား အားလံုးသို႔ ကြန္ရက္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 • Sun 03 Sep 2017 - 20:28
   ႏုိင္ငံပုိင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT)က အသုံးျပဳသူမ်ားအား မုိဘုိင္း ေငြေပးေခ် ၀န္ေဆာင္မႈ (Mobile Money)ကုိ သီးျခား ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္၍ ေပး အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမ္ပီတီ ဒုတိယစီးပြားေရးအရာ ရွိခ်ဳပ္ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။
 • Sat 02 Sep 2017 - 23:28
   ျမန္မာႏုိင္ငံအပါ အ၀င္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း မိုဘုိင္းဖုန္းသုံးစဲြမႈ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ အြန္လုိင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈ ေစ်းကြက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပခဲ့ သည္။
 • Fri 01 Sep 2017 - 21:58
  ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပ ေရတာမ်ား၏ မိုဘုိုင္းအင္တာနက္ စနစ္သည္ Download ႏွင့္ Upload တြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေသာ္ လည္း Latancy ဟုေခၚသည့္ အ ခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုမႈ ၾကာ ျမင့္ခ်ိန္၌ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီျခင္း မရွိိေသးေၾကာင္း နည္းပညာဆိုင္ ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း MIDO ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္အ လက္ေတာင္းဆိုမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ Latancy ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအ ရ ၃၀၀ မီလီစကၠန္႔ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အူရီးဒူး၏ Latancy သည္ ၄၈၀ မီလီစကၠန္႔ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ Latancy သည္ ၃၅၀ မီလီစကၠန္႔ ခန္႔ရွိသည္။
 • Thu 31 Aug 2017 - 20:52
   ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခုခံႏုိင္စြမ္းအနည္းဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရး မျဖစ္မေန ဂ႐ုစုိက္ရမည္ဟု မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ က ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ အသိေပးခဲ့သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ပထမသုံးလပတ္တြင္ Malware ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က ထုတ္ျပန္သည္။ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္၏ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာေလးလုံးတြင္ တစ္လုံးသည္ Malware ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ Malware တိုက္ခုိက္မႈကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ က အျမင့္မားဆုံးႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္(၄) ေနရာ၌ တုိက္ခုိက္မႈႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 31 Aug 2017 - 16:33
  မိုးရာသီနဲ႔ ထီးဆိုတာ ခြဲျခားလို႔မရတဲ့ အတြဲအဖက္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးတြင္းမွာေတာ့ ထီးေတြဟာ သြားေလရာ၊ လာေလ ရာ ယူေဆာင္သြားရတဲ့ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုလို႔ေတာင္ ေျပာရမလိုပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္နဲ႔မကြာ ေနရာတကာ ေလွ်ာက္ယူရ တဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးေတြကို နည္းပညာ Gadget အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ အၿမဲ တေစ စိတ္ကူးေနတတ္တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္မွာ ထီးေတြလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ အခုေဆာင္း ပါးမွာေတာ့ နည္းပညာ Gadget အေနနဲ႔ပါ အသံုးတည့္မယ့္ ထီး ခုနစ္မ်ိဳးကိုစုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 • Wed 30 Aug 2017 - 21:23
   မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္ပိုမို ျဖတ္ေတာက္သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ တယ္လီ ေနာသည္     ေျဖရွင္းခ်က္လာ ေရာက္ေတာင္းခံသည့္ ျပႆနာ မ်ား အားလံုးကို ေျပလည္သည္ အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin က ေျပာသည္။ ဘီလ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သံုးစြဲသူႏွစ္ဦးကိုသာ ႀကီးႀကီး မားမား  ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အျခားေသာ ေျဖရွင္း ခ်က္ေတာင္း ခံသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ေအာ္ပေရ တာ၏ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 • Wed 30 Aug 2017 - 15:02
  ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက ေနာက္ဆံုး ျဖန္႔ခ်ိေသာ Galaxy Note 8 ၏ ဒီဇုိင္းပံုစံသည္ Galaxy S8 ပံုစံ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ၿပီး Home key မ ပါဝင္ေပ။ မ်က္ႏွာျပင္ ၆ ဒသမ ၃ လက္မရွိၿပီး Infinity AMOLED စနစ္ျဖစ္ကာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခု လံုးကို ဖုံးထားသည္။ ဆမ္ ေဆာင္းတံဆိပ္က အနက္ေရာင္ ဖန္သားျပင္ မ်က္ႏွာျပင္၏ အလွ ကို မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေပ။
 • Wed 30 Aug 2017 - 15:00
  အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳချမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းအင္တာနက္စနစ္ကို လူတိုင္းနီးပါး အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ (Gateway)ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခုတည္းကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ Gateway လိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၇ အတြင္း စတင္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ Golden TMH Telecom ကုမၸဏီ သည္ Gateway လို္င္စင္ပထမဦးဆံုးရရွိသည့္ (ေအာ္ပေရတာမ်ားမွအပ) ကုမၸဏီေလးခုအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ နည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ 7Day News ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Sun 27 Aug 2017 - 21:26
  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ားသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျမင့္ ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စတုုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ သည့္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီကစတင္၍ တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္သည္ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္မႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ရွိလာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ကို ေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးက တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ခဲ့ သည္။
 • Sat 26 Aug 2017 - 20:30
  က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ မႈစင္တာသို႔ ဆယ္လၾကာအတြင္း မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသူ ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ၇၈၈၇ က်န္းမာေရးစင္တာမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစြမ္းေဆာင္ဦးက ေျပာသည္။
 • Fri 25 Aug 2017 - 18:45
  အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာတြင္ ေခၚယူမည္ဟု အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ ေရးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕သင္တန္းႏွစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက B.E(Hons) ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 16:38
   ေခၚဆိုသူက ဘီလ္ေပး ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ လက္ခံ သည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက သာ ဘီလ္ေပးေဆာင္ရမည့္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားကို စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အခ မဲ့ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ႀကိဳးဖုန္းလိုင္း ကို ရယူပါက ေခၚဆိုသည့္မိနစ္ ပမာဏအလိုက္ ေအာ္ပေရတာ ကို ၁ မိနစ္ ၅၀ က်ပ္ ဘီလ္ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ လစဥ္က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 16:37
  ဆီးဂိမ္းက်င္းပေနသည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳမည့္ MPT ဖုန္းမ်ားအ၀င္လက္ခံေျဖ ၾကားမႈသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ မွ အခမဲ့အျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ အစီအစဥ္စတင္ေန ေၾကာင္း MPT က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။ ဆီးဂိမ္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အ ေနျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ဩ ဂုတ္ ၂၂ ရက္က စတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအျပင္ အင္တာနက္ ေဒတာႏႈန္းမ်ားကို တစ္မီဂါဘုိက္ လွ်င္ ယခင္က ၅၀၀ က်ပ္က်သင့္ ရာမွ ယခုအခါ ရွစ္က်ပ္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 12:09
  နည္းပညာထြန္းကားလာတဲ့ေခတ္မွာ လူေနမႈက႑တိုင္းအ တြက္ ပိုၿပီးစမတ္က်က် ျဖတ္သန္းေနထုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားျဖည့္ ဆည္းမႈေတြ ပိုမ်ားျပားလာတာ အမွန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ Gadget ေတြ အသံုးမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ လူမႈဘဝအစိတ္ အပိုင္းအသီးသီးမွာ ပိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြျဖစ္ ထြန္းလာတာ အမွန္ပါပဲ။
 • Wed 23 Aug 2017 - 19:00
  အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ အိမ္ရွင္အ ျဖစ္လက္ခံက်င္းပေနသည့္ မေလး ရွားႏုိင္ငံမွ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ၁၀၀ ခန္႔ ကုိ အင္ဒုိနီးရွားဟက္ကာမ်ားက ႏုိင္ငံအလံမွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ ဟုဆုိကာ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဟက္ ကာမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအျပင္ စု စုေပါင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္က စတင္တိုက္ ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Sun 20 Aug 2017 - 20:11
  လစဥ္ေၾကး ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ (Unlimited)အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 5BB Broadband ဖိုက္ဘာေကဘယ္အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္တတိယအပတ္ကစ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံႏွင့္ ခ်မ္းျမသာစည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Global Technology ကုမၸဏီမွသတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ 5BB ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္း မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္အျပင္ မႏၲေလးရွိအမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာငါးခုခန္႔တြင္ Wifi စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 17 Aug 2017 - 21:09
  လာမည့္ဒီဇင္ဘာ၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠ သိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔၏ ပထမႏွစ္သင္တန္း မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ဦးစီတိုးျမႇင့္ ေခၚယူမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။  ယခင္ႏွစ္က အဆိုပါတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ စီ လက္ခံခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဦးေရ ၃၃၀ အထိတိုးျမႇင့္လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 21:23
  ကမၻာ့ဘေလာ့ဂါေန႔ျဖစ္သည့္ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ Responding of Influencer ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ဟု ျမန္မာဘေလာ့ဂါအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ Impact Hub Yangon တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို တက္ ေရာက္ႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွ နာမည္ေက်ာ္ ၾကားသူမ်ား၊ ခရီးသြားႏွင့္ အလွ အပေရးရာ ဘေလာ့ေရးသားသူ မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွား သည့္ ဘေလာ့ဂါမ်ား တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 13:06
  ျပည္တြင္း၌ လူသံုးအမ်ားဆံုး မုိဘိုင္း Messaging App တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Viberက မိုဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္တစ္ခုထက္ပို၍ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ျဖင့္ Viber အသံုးျပဳလိုပါက လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ အေကာင့္မွ အခ်က္အလက္မ်ား မပ်က္စီးဘဲ ဖုန္းနံပါတ္သာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္မည့္   ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to Technology