Technology

 • Fri 20 Jan 2017 - 21:20
   CB ဘဏ္သည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Diebold Nix-dorf ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္းရွိ ATM ကြန္ရက္ကို ႏွစ္ဆအထိ တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ Diebold Nixdorf ကုမၸဏီ ႏွင့္ CB ဘဏ္တို႔သည္ ATM ကြန္ ရက္တိုးခ်ဲ႕ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ATM စက္အလံုးေရ ၅၀၀ ထပ္မံ တပ္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ Visa ႏွင့္ Master တို႔၏နည္းပညာဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ATM စက္မ်ားတပ္ဆင္မည္ဟု Diebold Nixdorf ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။
 • Fri 20 Jan 2017 - 21:18
  မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကစတင္၍  လူအမ်ားစုပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာOffice 365 ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္က တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Word, Excel, Power Point အစရွိျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း Office 365 သည္ ႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ Cloud ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သာမန္ထက္ပိုမိုေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Mr.Sy Wann က ေျပာသည္။
 • Thu 19 Jan 2017 - 21:12
  ကမၻာေပၚတြင္ တက္ ေရာက္သူအမ်ားဆုံး ဘားကမ့္အ ျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ဘားကမ့္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္၌ MICT Prak တြင္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဘားကမ့္ရန္ကုန္ကို ၂၀၁၀ကစတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ဘားကမ့္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘားကမ့္သို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕တို႔တက္ေရာက္ရန္ ဘားကမ့္စီစဥ္သူမ်ားက ဖိတ္ၾကားထားသည္။
 • Thu 19 Jan 2017 - 21:11
  သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Ministry of Internal Affairs And Com-munications (MIC)တုိ႔ ပူးေပါင္း ၍ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၂ ခုမွ သင္တန္း သား၊ သင္တန္းသူ ၃၈ ဦးအား e- Government အေျခခံသင္တန္း ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။  သင္တန္းပထမပိုင္းကို ဇန္ နဝါရီ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္၊ ဒုတိယ ပိုင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ MIC ရိွ ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ နည္းပညာက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ကာ တက္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 19 Jan 2017 - 21:10
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Ma. Megumi Kaneko ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဂ်ပန္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳ ေရးကို ကူညီရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Ms. Megumi Kaneko က ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြၿဖိဳးတိုး တက္လာေစေရး ဂ်ပန္က ကူညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ျမန္မာက ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူမည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားမွ အမႈထမ္း၊ အရာ ထမ္းမ်ား သင္တန္းတက္ ေရာက္ခြင့္ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အ ျပင္ ယခု ၂၀၁၇ အတြက္လည္း သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေရအ တြက္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေပ။
 • Thu 19 Jan 2017 - 11:47
  ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ေျပာင္းသြား တိုင္း စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီေတြ အေန နဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ထုတ္ကုန္ေတြ အတြက္ ျပင္ဆင္အားထုတ္ရသ လို အသံုးျပဳသူေတြကလည္း အ ေျပာင္းအလဲသစ္ေတြကို ေမွ်ာ္ လင့္ စူးစမ္းၾကတာ ဓမၼတာပါပဲ။ ၂၀၁၇ မွာလည္း နာမည္ေက်ာ္ ဖုန္းကုမၸဏီႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကို ဆက္ၿပီး ဆြဲ ေဆာင္ဖုိ႔၊ ရထားတဲ့ ေစ်းကြက္ ေဝစုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခ်ဲ႕ထြင္ ဖုိ႔၊ နည္းပညာပိုင္း ထုိးထြင္းဖန္တီး မႈေတြကို မိတ္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား ၾကဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၂၀၁၆ ကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ေတြမွာ သတင္း ေကာင္း၊ သတင္းဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထြက္ေပၚၿပီး ျပည္ဖံုးကား ခ်သြား ပါၿပီ။ ၂၀၁၇ မွာေတာ့ ေစ်းကြက္ ထဲက နာမည္ႀကီးစမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္သစ္ ေတြကို ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ဖန္တီးပြဲထုတ္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေန ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထုတ္ ကုန္သစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေစာင့္အၾကည့္သင့္ဆံုး စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ ခုနစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပ လုိက္ပါတယ္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 22:16
   ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၌ ပ႐ိုမိုးရွင္းအျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ စိတ္ႀကိဳက္၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကို တယ္လီေနာက အသုံးျပဳသူအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းရွိသည့္ အနက္ စိတ္ႀကိဳက္အစီအစဥ္ကို လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ထပ္တိုးအသုံးျပဳလိုသူ မ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကစ တင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ စုံစမ္းသိရသည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 10:56
  လက္ရွိ သံုးစြဲေနသည့္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုေသာ မိုဘုိင္းအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟု အသစ္ဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ MyTel က ေႂကြးေၾကာ္ထား သည္။  ေစ်းကြက္အတြင္း ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေန သည့္ ေအာ္ပေရတာသံုးခုသည္ 3G ကြန္ရက္ျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္ တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂ ႏွစ္အ ၾကာ ၿပိဳင္ဆုိင္ၿပီးသည့္ေနာက္ 4G ဟူေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကြန္ ရက္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ အစိုးရက ငွား ရမ္းေပးမည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္၌ ကြန္ရက္ကို တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ မိတ္ဆက္မည့္ MyTel က ယခုကဲ့သို႔ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ 
 • Sat 14 Jan 2017 - 22:23
  ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွန္သမွ် လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က ရရွိခဲ့သည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသည္ MyTel အမည္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို လာမည့္တစ္ႏွစ္ အတြင္း စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပး မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ MyTel သည္ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေနထုိင္သည့္ ေက်း လက္ေဒသကို အဓိကဦးတည္၍ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပး အပ္မည္ဟု တရားဝင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ‘‘MECTel (ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၏ကြန္ရက္)ရဲ႕ကြန္ရက္က ေက်း လက္ေဒသမွာ အခိုင္အမာရွိပါ တယ္’’ဟု MyTel ျပင္ပ ဆက္ဆံ ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။
 • Fri 13 Jan 2017 - 20:32
  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ငါးခုအပါအဝင္ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမကို 4G Broadband ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ရန္ 2600 Spectrum ေလလံ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ Global Tech-nology သည္ ခုနစ္လအတြင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ ေပးအပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။  ‘‘အခုတစ္ၿမိဳ႕နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕ကို ဖိုက္ဘာသြားဖို႔ဆုိတာ အခက္အခဲေတာ့ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ Micro-wave Transmission ေတြရရွိဖို႔ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု 4G Broad-band ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ အ ခက္အခဲႏွင့္ပတ္သက္၍ Global Technology စီအီးအို ဦးသိန္းသန္းတိုးက ေျပာသည္။
 • Fri 13 Jan 2017 - 20:30
   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကို မိုက္က႐ို ေ၀့ဖ္ဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၆ ဒသမ ၂ သန္း ေခ်းယူခဲ့ ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ရိဒ္ႏွင့္ မင္း တပ္အၾကား 1.5 Gigabit ပမာဏ ရွိသည့္ မိုက္က႐ိုေ၀့ဖ္ဆက္ ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၌ လည္း မိုဘုိင္းစခန္းမ်ား တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။  ‘‘လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မိုဘုိင္းစခန္းေပါင္း ၁၄ ခုရွိတယ္။ ငါးခုက တာ၀ါရွိၿပီးသားပါ။ ကိုးခု ကေတာ့ တာ၀ါအသစ္ေဆာက္ရ မွာပါ။ ခ်င္းျပည္နယ္က ေတာင္ ကုန္းေတြ၊ ေတာေတြထူေတာ့ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းသြားဖို႔ အ ဆင္မေျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိုက္က ႐ိုေ၀့ဖ္ဆက္ေၾကာင္းကို ေဆာက္ တာပါ’’ဟု ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးမ်ိဳး ဆန္းက ေျပာသည္။
 • Thu 12 Jan 2017 - 20:59
   ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ သည့္ Global Net သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ တည္ေနရာ ၂၀ ၌ ဝိုင္ဖုိင္ ကြန္ရက္ကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္လႊင့္္ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ 5BB အမည္ျဖင့္ အခမဲ့ဝုိင္ ဖိုင္ကြန္ရက္ကို ေရႊတိဂံုေစတီ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁၊ ႏုိင္ငံျခားဘာ သာတကၠသိုလ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာေလဆိပ္၊ ဘူတာႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစ်း၊ ကရဝိက္ဥယ်ာဥ္၊ တပ္မ ေတာ္ခန္းမ၊ Ya Kon(ေလဆိပ္)၊ LOTTERIA (ပုလဲကြန္ဒို)၊ LOTT-ERIA (၆ မိုင္ခြဲ)၊ LOTTERIA (တ႐ုတ္တန္း)၊ EATFINITY Re-staurant ၊ ေရႊေကာင္း(ဗဟန္း)၊DIY၊ O-Shabu၊ Harmony (လိႈင္တကၠသိုလ္)၊ Cafe Milano၊ LA Bar ႏွင့္ 7th Joint Bar & Grill အစရွိသည့္ တည္ေနရာ ၂၀ ၌ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 12 Jan 2017 - 10:57
  ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ အႀကီးက်ယ္ဆံုး နည္းပညာ ျပပြဲႀကီးအျဖစ္ ညႊန္းဆိုခံရေလ့ရွိတဲ့ သံုးစြဲသူ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျပပြဲ (CES 2017)ကေတာ့ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီျပပြဲႀကီးမွာ ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာက ေစ်းကြက္ထဲ တင္ပို႔မယ့္ ေရာင္းတမ္းဝင္ အဆင့္ေရာ၊ စမ္းသပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဆဲ Prototypeအဆင့္ပါ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ အမ်ိဳ
 • Wed 11 Jan 2017 - 22:05
   ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.moi.gov.mm သည္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ၌ စတင္တိုက္ခိုက္ခံရ၍ လက္ရွိ တြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ရွိ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကို ေခၚယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။  ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို DDoS attack စနစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွ IP မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾက ညာေသာ္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ IP မ်ားျဖစ္သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
 • Wed 11 Jan 2017 - 22:04
  e Government လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္တိုကာလစီမံကိန္း၊ အလယ္ အလတ္ကာလစီမံကိန္း၊ ႏွစ္ရွည္ ကာလ စီမံကိန္းဟူ၍ ကာလအ ပိုင္းအျခားသံုးခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု e Government Master Plan (၂၀၁၆-၂၀၂၀) မူၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္တိုကာလ စီမံကိန္းဆုိ သည္မွာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ကို ဆိုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အလယ္ အလတ္ကာလ စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ကာလ စီမံကိန္းအတြက္ Master Plan ၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ ခု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ႏွစ္ တိုစီမံကိန္းတြင္ လက္ရွိအိုင္စီတီ ဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား မွ်ေဝအသံုးျပဳ ရန္ျဖစ္သည္။
 • Tue 10 Jan 2017 - 17:48
  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ နီးစပ္မႈျဖစ္လာ ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမုိဘိုင္း ဂိမ္းတစ္ခုကို မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု Wave Money ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းဂိမ္း သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြစုျခင္း၊ အ တိုးႏႈန္းေပးေခ်ျခင္း၊ အာမခံေပး ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ UN’s Capital Investment Agency (UNCDF)မွ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေစရန္ မိုဘုိင္းဂိမ္းပေရာဂ်က္အ တြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုး သိန္းခန္႔ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို Wave Money က စိုက္ထုတ္အ သံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 • Mon 09 Jan 2017 - 21:19
   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္မွ တစ္ဆင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ခု ထံသို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိုတရဝက္ဘ္ေပၚတယ္၌ စာ မ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕လႊင့္ တင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ၂၂သန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုထံသို႔ ေစတနာအေလ်ာက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာတစ္ခုကို တုိးခ်ဲ႕လႊင့္တင္ ခဲ့သည္။
 • Mon 09 Jan 2017 - 21:18
   ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ e Go-vernment Master plan(၂၀၁၆-၂၀၂၀) မူၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔  ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ‘‘ပလန္က ေရးထားတာၾကာ ၿပီ။ အခု တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾက ညာလိုက္ၿပီဆုိေတာ့   Industry ထဲမွာ  ျပန္ေဆြးေႏြးရေတာ့မွာေပါ့။   ျပန္တင္ျပသင့္တာရွိရင္လည္း   ျပန္တင္ျပသြားမွာပါ’’ဟု  ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက ေျပာၾကား သည္။  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာမ်က္ ႏွာ ၉၀ ပါ၀င္ေသာ e Govern- ment Master plan မူၾကမ္းကို အစိုးရက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အခန္းရွစ္ခန္းပါ၀င္သည့္ မာစတာပလန္ မူၾကမ္း၌ e Gov-ernment ေရတုိစီမံကိန္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Sun 08 Jan 2017 - 22:17
   ျပည္တြင္းမွ နည္း ပညာထုတ္ကုန္အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစာစနစ္ကုိ ယူနီကုတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕လာပါက ေျဖရွင္းေပးရန္ Unicode Technology Support (UTS) အဖဲြ႕တည္ေထာင္ကာ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုထားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္ (MCF) မွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ျမန္မာစာစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံး ျပဳလုိသူေတြအတြက္ အဆင္မ ေျပမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရင္ အ လြယ္တကူဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု နဲ႔ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုထား ၿပီးေတာ့ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရား၀င္မေၾကညာ ရေသးေပမယ့္ ယူနီကုတ္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ ေမးျမန္းမႈေတြကို လက္ ခံေျဖၾကားမႈေတြ စလုပ္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု MCF အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာၾကား သည္။
 • Sun 08 Jan 2017 - 22:16
  ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအ တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္အသံုး ျပဳတတ္ေစရန္ လူဦးေရအနည္း ဆံုး ငါးေသာင္းခန္႔အား ပညာေပး မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ မွ စံုစမ္းသိရသည္။ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ အင္တာ နက္ အသံုးျပဳနည္းဆုိသည္မွာ အင္တာနက္ကိုအေျချပဳ၍ အႏုိင္ က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ အေျချပဳလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ေပၚမွ အမုန္းစကားမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Technology