အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ျပည္ပေရာက္အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးပါ

အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအိမ္အကူ မဇင္မာဦးတစ္ ေယာက္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ညေနတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အင္တာေလ့စ္ကြန္ဒုိ၏ ၁၈ ထပ္မွ ခုန္ခ်၍ သတ္ေသ သြားခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားၾကား ဂယက္ႀကီးစြာ ႐ုိက္ခတ္သြားေစခဲ့သည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္ အကူအျဖစ္ လုပ္ကုိင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရသူ အမ်ားစု၏ ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ထုိျဖစ္ရပ္က လွစ္ဟျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဇင္မာဦးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဂူတစ္လုံးေက်း ရြာအုပ္စုဇာတိျဖစ္ၿပီး ကုိးတန္းအထိပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ စင္ကာပူတြင္ အိမ္အကူအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ကမွ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ လစာတစ္လက်ပ္ ေလးသိန္း ရသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အိမ္ကို ေငြေၾကး မေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့ေသးဟု သူ၏ဦးေလးျဖစ္သူ ကုိသာထြန္းေအာင္က 7 Day သုိ႔ ေျပာထားသည္။ နံနက္စာကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ၁၀ နာရီခြဲ၊ ၁၁ နာရီခြဲမွစားရၿပီး ေန႔ လယ္စာကုိ အေစာဆုံး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၊ ေနာက္က်လွ်င္ ညေန ၅ နာရီခြဲမွစားရေလ့ရွိကာ အခ်ိဳ႕ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔လယ္စာအတြက္ ေပါင္ မုန္႔ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ေရသာတိုက္ေၾကာင္း ဇင္မာဦးက သူ၏သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ အိမ္နီးခ်င္းအင္ဒုိနီးရွား အိမ္အကူမိန္းကေလးထံေပးေသာစာ တြင္ ေရးထားသည္။ ညစာမွာလည္း ေစာလွ်င္ ည ၈ နာရီ၊ ေနာက္က် လွ်င္ ၁၁ နာရီခြဲမွ စားရသည္ဟု စာတြင္ေရးသားထားသည္။

စင္ကာပူသုိ႔ ပြဲစားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သြားခဲ့ေသာ ဇင္မာေအာင္တစ္ ေယာက္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသေလာက္ေအာင္ ဖိစီးမႈမ်ားမည္မွ် မ်ားျပားလွေၾကာင္း မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။ သူကဲ့သုိ႔ အခက္ေတြ႕ေနေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္အကူလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသး သည္။ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမွာပင္ ျမန္မာအိမ္အကူ ေလးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိ ၿပီး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္းစေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာအိမ္အကူ လုပ္သားမ်ားရွိသည္။

ျပႆနာမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္အကူလုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဦးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာ္လည္း အစိုးရက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳမထားသျဖင့္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ၂၀၁၃ တြင္ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ား တရား၀င္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အိမ္အကူလုပ္ကုိင္ျခင္းမွာ အျခားႏုိင္ငံ သုိ႔သြားေရာက္ ကြၽန္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု အျမင္မ်ားျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၁၄ မွာပင္ အစုိးရက ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္အကူလုပ္သားအျဖစ္သြားေရာက္မႈမွာ ရပ္တန္႔မသြားပါ။ တရားမ၀င္သြားေရာက္မႈပုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႀကံဳ ေနလွ်င္ပင္ တရားမ၀င္သြားေရာက္ထားသူမ်ားျဖစ္ေန၍ အစုိးရထံ အကူအညီ မေတာင္းခံရဲေပ။ 

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲၿပီး ပညာေရးဆုံးခန္းမတိုင္မီ မိသားစုတာ၀န္ ယူရန္ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ေက်ာခုိင္းခဲ့ရသူမ်ားျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားတြင္ ဉာဏ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ကာယအလုပ္သမားပုိမုိမ်ားျပားျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သမာအာဇီ၀က်စြာျဖင့္ ရရာအလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားကုိ ကြၽန္ခံသည္ဆိုေသာအျမင္မ်ိဳးမွာ ယေန႔ကာလတြင္ မရွိသင့္ေတာ့ေပ။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အိမ္အကူလုပ္သား သန္း ၆၇ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေငြမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအတြက္ေရာ၊ ၎တို႔၏ မိသားစု အတြက္ပါ အေရးပါသည္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက အစုိးရက အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ သလို ၎တုိ႔၏ ျပန္ပုိ႔ေငြမ်ားမွာလည္း တရား၀င္ ၀င္ေငြျဖစ္သည့္အ တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္အေကာက္ရသည္။ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွားစေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ပုိခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အဆုိပါနည္းလမ္းပင္ က်င့္သုံးၾကသည္။

ျပည္တြင္း၌ပင္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကို လုပ္ခလစာေခါင္းပုံ ျဖတ္ၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အိမ္အကူလုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ကုိ အစုိးရက ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စနစ္တက်ျပ႒ာန္းခ်မွတ္၍ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ပသုိ႔ မေစလႊတ္ခင္ ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုပ္ ငန္းခြင္ဆုိင္ ရာအတတ္ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတအတြက္ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးမွ စနစ္တက်ေစလႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနခ်ိန္ တြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ အစုိးရက အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္ပေရာက္ အိမ္အကူအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အစုိးရက အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ေပမည္။

More in News Section