မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ား၌ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ယခုလကစ၍ စီမံခ်က္ခ်လုပ္ေဆာင္မည္

မႏၲေလးတိုင္း၌ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ ကေလးသူ ငယ္ဆိုင္ရာ မႈ ခင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေစရန္ အခမဲ့ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးျခင္းႏွင့္ သု ေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ တရားဥပေဒစိုမိုးေရး စီမံခ်က္ တစ္ခုကို ယခုလကစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ေရေသာက္ျမစ္အဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီလကေနစၿပီးေတာ့လုပ္ ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ စီမံကိန္းကာလကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္အေနနဲ႔လုပ္ထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳတဲ့လူ ေတြကို ေမြးထုတ္ၿပီးေတာ့ ကြန္ ရက္ေတြဖြဲ႕ေပးထားပါတယ္။ သူ တို႔ကို သင္တန္းေတြေပးထားပါ မယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး တရား႐ံုးမွာ အမႈရင္ဆိုင္ ရတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အခမဲ့ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဒုတိယေရေသာက္ျမစ္ အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္သူရ ကေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ား   ေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ဒုတိယေရေသာက္ျမစ္အဖြဲ႕ သည္ တရားဥပေဒစိုုးမိုးေရးစီမံ ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ Marvel Hotelတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္ကို မိတ္ ဆက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ရွိဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခုပ ေရာဂ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ပူး ေပါင္းကူညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ မႈ ခင္းေတြအတြက္ ကူညီေပးတဲ့အ ခ်ိန္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အေျခအ ေနအားလံုးကို သုေတသနျပဳလုပ္ ၿပီးေတာ့မွ ထြက္လာတဲ့ရလဒ္ေတြ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ သက္ ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြကိုတင္ျပ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္သူရကေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတိုင္း ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည့္ အမႈ မ်ားသည္ ခုိးမႈႏွင့္သက္ငယ္မုဒိမ္း မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယေရ ေသာက္ျမစ္အဖြဲ႕   ေလ့လာမႈ အရသိရသည္။

ဒုတိယေရေသာက္ျမစ္အဖြဲ႕ သည္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက  မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကေလးလုပ္သား မ်ား၏ ဘဝမွန္ကို ေလ့လာဆန္း စစ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔ေကာက္ယူ ထားသည့္ က ေလးလုပ္သားဆိုင္ ရာ သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခုကိုတိုင္းအစိုးရအ ဖြဲ႕ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အ ရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တင္ျပၿပီး  သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စစ္တမ္းတစ္ ခု ေကာက္ယူရန္စီစဥ္ေနသည္။

Top News