တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ဇြန္ လ ၁၇ ရက္ ထြက္မည္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇြန္ ၁၇ ရက္ ေအာင္စာရင္းထြက္ပါမယ္။ စာစစ္ဌာနေတြအျပင္ ႏွစ္စဥ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာရင္း ကပ္ေနက် ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ၾကည့္လို႔ရသလို နံနက္ ၆နာရီကစၿပီး စာစစ္ဦးစီး ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာလည္း တင္ထားေပးပါမယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႕က ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။