စစ္မႈမထမ္းခင္ သီခ်င္းသစ္နဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ ဂ်ဴဟြန္း

Super Junior အဖဲြ႕၀င္ ဂ်ဴဟြန္းသည္ စစ္ဘက္တြင္ စစ္မႈ မထမ္းမီ ပရိသတ္မ်ားအား သီခ်င္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ဆုိးလ္ ၿမိဳ႕ ဟြန္ဟီးတကၠသုိလ္၌ က်င္းပ မည့္ ပရိသတ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ဂ်ဴဟြန္းက မၾကာမီထြက္ရွိမည့္ ၎၏ Goodbye For Now အမည္ရ ေတးအယ္လ္ဘမ္ပါ သီခ်င္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ မည္ျဖစ္သည္။

အသက္ (၂၉)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ဴဟြန္သည္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္မႈထမ္း၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး  ၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

၎၏ Goodbye For Now ေတးအယ္လ္ဘမ္ကို စစ္မႈထမ္း မ၀င္ေရာက္မီ တစ္ရက္အလို ေမ လ ၂၄ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ သည္။

ဂ်ဴဟြန္သည္ ျပည္သူ႔၀န္ ေဆာင္မႈ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။                -Ref:allkpop