ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႐ိုက္တာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္ေရးရရွိေအာင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆက္လက္ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုး လမ္းမရပ္ဝန္းစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းမႈျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတစီ က်င္းပင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေမလ ၁၆ ရက္၌ ေျပာၾကားသည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတ ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖို ရမ္အၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္ သမၼတကေျပာၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိုအပ္ တဲ့အကူအညီေတြ ဆက္ေပးဖို႔ တ႐ုတ္ကဆႏၵရွိေနပါတယ္’’ ဟု သမၼတစီကေျပာေၾကာင္း တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္သတင္းဌာနက ထုတ္ ျပန္သည္။

မည္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ ျခင္းမရွိေပ။

၎၏ ပိုးလမ္းမရပ္ဝန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျမႇင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္က လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုလည္း သမၼတစီက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လည္း တ႐ုတ္၏အကူအညီအ တြက္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးပူးတြဲေဆာင္ ရြက္ေရးတ႐ုတ္ သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က သေဘာတူခဲ့သည္။

Belt and Road မဟာစီမံ ခ်က္ကို တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္ က ၂၀၁၃ တြင္စတင္အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ယင္းစီမံခ်က္သည္ တ ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးပါဆံုး အုတ္ျမစ္ျဖစ္လာသည္။ Belt and Road ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္းႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပိုးလမ္း မဆိုသည့္စီမံခ်က္ႏွစ္ခုကို ေပါင္း စပ္ထားေသာ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းမ ျဖစ္သည္။ ထိုမဟာစီမံကခ်က္၌ အာရွ၊ဥေရာပႏွင့္အာဖရိကတိုက္ ႀကီးသံုးတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၅  ႏိုင္ငံပါဝင္ၿပီး ေဒၚလာဘီလီယံရာ ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။

More in News Section