၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဒုတိယအစည္းအေဝး ေမလ ၁၉ ရက္ကစ၍ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပမည္

၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လကုန္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိ ယအစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၉ ရက္က စတင္၍ ငါးရက္ၾကာက်င္း ပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ ‘‘အခု ႏွစ္ဖက္အဆိုတင္ထား တာေပါ့ဗ်ာ။ ေမလ ၁၉ ရက္ေပါ့။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ငါးရက္ေတာ့ လ်ာထားပါတယ္’’ ဟု ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္ နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။ 

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္က်င္း ပရန္ တရားဝင္အတည္ျပဳမႈကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္မည့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး JICMတြင္ တရားဝင္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ သည္။ JICM အစည္းအေဝးကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘မနက္ျဖန္အစည္းအေဝး မွာ သတ္မွတ္မွာ။ အဲဒီ ၁၉ ရက္ ကို သတ္မွတ္မွာ။ ငါးရက္က်င္းပ မွာပါ’’ဟု သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံုဟုသတ္မွတ္ကာ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လကုန္၌ ညီလာခံပထမအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ ၿပီး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဒုတိယအစည္းအေဝးက်င္းပ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခုမွသာ က်င္းပ မည့္ရက္ကို အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအ ၾကား သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

NCA အရ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ မည္ သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွ် ခ်မွတ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ လာမည့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ၌ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈခ်မွတ္ႏုိင္ေရး အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳးစားေနသည္။ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီက စတင္ က်င္းပခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြမ်ား၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲကိုလည္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္က စတင္က်င္းပေနသည္။ 

More in Politics Section