ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဟာေဗးလက္ေဆာ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး ေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕ဟာ အခုဆုိတကယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီ’’

ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာသစ္ေတြဆီကုိ ရက္ ၆၀ အတြင္း မွာ ခ်ထားႏုိင္တဲ့ ကုလသမဂၢၿငိမ္း ခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေရွ႕တန္း တပ္ဖြဲ႕ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ကဆိုရင္ အခုလိုအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔ မျဖစ္ ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ကုလသမဂၢသတင္းဌာနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းမႈမွာ ရာထူးက ထြက္ေတာ့ မယ့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္း သိမ္းေရးတပ္ဖဲြ႕အႀကီးအကဲ ဟာေဗးလက္ေဆာက DPKO ဌာန ဟာ သိပ္မၾကာခင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပိုၿပီး ထိေရာက္မႈရိွလာၿပီးေတာ့ ကမၻာတစ္၀န္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေလ်ာ့က်မသြားဘူး လို႔ဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၆ ႏုိင္ငံက အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ေတြကို DPKO ဌာနဆီ ေစ လႊတ္ကူညီေပးထားၿပီးေတာ့ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ ၀င္အင္အားတစ္သိန္းေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မစၥတာ လက္ေဆာက သူ အဲဒီရာထူးတာ၀န္ယူခ်ိန္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္း DPKO ဌာနဟာ ဘ႑ာေငြကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကေန ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလီယံအထိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပထားပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲမွာ ကမၻာတစ္၀န္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး ကုိ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလီ ယံအထိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္လုိ႔  ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဟာ သိပ္မၾကာခင္ႏွစ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္း မႈထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ ေယာက္စီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္   ဟာ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြား တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ နဲ႔ ခင္ဗ်ာဘယ္လုိစီမံေနပါသလဲ။

ပုိၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ ၿပီးေတာ့ ႐ုိး႐ုိးေလးပဲ စီမံေနပါ တယ္။ သံုးစဲြေနတဲ့ ကိရိယာပစၥည္း ေတြ (ဒါမွမဟုတ္) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပးေနတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ အ ရည္အေသြးေလ်ာ့က်မသြားဘဲ ကြၽန္ေတာ္စီမံေနပါတယ္။ အဲဒါ ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ ေပးထားတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြကုိ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းကုိင္ တြယ္အသံုးခ်ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ျပ သေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။

ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်တာေတြရိွလာရင္ အဲဒါက ကုလသမဂၢကုိ ဘယ္လို႐ုိက္ခတ္လာမလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္း ျဖည့္တင္းမႈအမ်ားဆံုးအေျခအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီျဖစ္တယ္ဆုိ တာ ကြၽန္ေတာ္တကယ္ပဲ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြ မွာ ဘ႑ာေငြေလွ်ာ့ခ်မႈဟာ ေျမ ျပင္မွာ လုပ္ငန္းပုိင္းအက်ိဳးဆက္ ေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေျပာျပရပါမယ္။ ဒါေပ မဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေကာင္စီ  အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအားလံုးနဲ႔ အရမ္းနီး နီးကပ္ကပ္ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့  အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းပဲ ဆက္ သြားပါမယ္။

ေျမျပင္က ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္း ေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ လုပ္အား ကုိ တုိးတက္ေစမယ့္ နည္းပညာ ပုိင္းအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒါအတြက္ ဥပမာတစ္ခု ေလာက္ ေျပာျပပါလား။

တကယ္ပဲ သိသာတာက ေတာ့ လူမပါတဲ့ ေလယာဥ္ (UAV)ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အ မ်ားစုမွာ စံတင္အသံုးျပဳတဲ့ ယာဥ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါၿပီ။ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ အေသးစား ေတြ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးလုိပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြဟာ တကယ္ပဲဗ်ဴဟာက်တဲ့ စက္ ပစၥည္းေတြမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္အေလးအနက္ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္နဲ႔ တိုက္ ခိုက္မႈေတြကို စူးစမ္းသိရိွႏုိင္မယ့္ ေရဒါေတြရဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘန္ဂူးၿမိဳ႕လို ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မယ့္ ကင္မရာေတြ၊အပူခ်ိန္သံုးအာ႐ံုခံကိရိယာေတြ လုိ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပစၥည္း ေတြလိုပါတယ္။

ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡ ေတြအားလံုးကို ခင္ဗ်ားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီဒုကၡေရာက္သူေတြ အားလံုးကုိ ေနရာခ်ထားႏုိင္ဖုိ႔ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ နည္းနည္း ပိုၿပီး တုိးခ်ဲ႕ရမယ့္ပံုေပၚပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

တကယ္ပဲ တုိးခ်ဲ႕ဖို႔ လုိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္း ေရး ညီလာခံက်င္းပခဲ့ခ်ိန္က တပ္ ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြေရာ၊ အေဟာင္းေတြေရာ၊ အသစ္ေတြ ေရာ အမ်ားႀကီးကူညီေပးတာေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအကူအညီေတြ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းပုိင္း အသံုးခ်ဖို႔ လုပ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုဆုိ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ ရက္ေပါင္း ၃၀ ကေန ၆၀ အတြင္းမွာ ခ်ထားႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကားရိွမယ့္ ေနရာဆီ ေရာက္ ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ တုိးခ်ဲ႕ဖို႔ ဟာ တကယ္လိုလားဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္မေသခ်ာပါဘူး။ ဒါေပမဲ့အဲဒီျပႆနာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သူေတြနဲ႔ လုပ္ရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ပစၥည္းကိရိယာေတြနဲ႔ လုပ္ရပါမယ္။ ကူညီဖို႔ တုိးတက္ေစဖို႔အတြက္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြ နဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲမျပတ္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရိွ ဖို႔နဲ႔ အဲဒီကိစၥေတြကို အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳး စားေနပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနဟာ ကမၻာ့ေတာင္ပုိင္းနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေျမာက္ပုိင္းကေန တပ္ဖြဲ႕၀င္အ သစ္ေတြ ပုိရေနပါတယ္။ ကမၻာ့ေတာင္ပိုင္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ ပိုၿပီး ထည့္သြင္းကူညီလာပါတယ္။ ဘာေျပာင္းလဲသြားပါသလဲ။

အဲဒါဟာ ကြၽန္ေတာ့္အ တြက္ မမွ်တတဲ့ အေျခအေနတစ္ ခုလို႔ ျမင္မိတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါး ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္အမ်ား ႀကီးႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ၀န္ထုပ္ ၀န္ပုိးကုိ ညီတူညီမွ်ခဲြမယူဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒီအလုပ္ကို ၿပီးၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာႏုိင္မယ့္ အေျခအ ေနဆီ မေရာက္ေသးေပမယ့္ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခု ရိွတယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါ။ မာလီႏုိင္ငံက MINUSMA တပ္ဖြဲ႕ကုိ ၾကည့္ရင္ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ၀န္ထမ္းေတြရိွေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံေတြ ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြ ၁၇ ႏုိင္ငံထက္ မေလွ်ာ့ ပါဘူး။

ဗဟုိအာဖရိကႏုိင္ငံမွာ အာ ဖရိကသမဂၢနဲ႔ ကုလသမဂၢတပ္ဖဲြ႕ ၀င္ေတြ အျပည့္အ၀ခ်ထားမႈၾကား မွာ ၾကားခံသေဘာမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ ေပးဖို႔ ေရာက္လာတာ ဥေရာပ သားေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္မေမ့ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ ႏွစ္က အဲဒီႏိုင္ငံေတြ အမ်ားႀကီး ဟာ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ အမ်ား ႀကီးပါ၀င္ခဲ့လိ႔ု ဒါဟာ တြန္းအား ေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ဌာနက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အ မ်ိဳးသမီးေတြ ပုိပါ၀င္လာေစဖို႔အ တြက္လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္မႈ နည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္မွာ စစ္ဘက္အရာ ရိွေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အျမန္ဆံုးအမ်ိဳး သမီးအရာရိွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အဲဒါမွန္ပါတယ္။ တကယ္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဆႏၵရိွခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခအေနအဲဒီ  ေလာက္ တုိးတက္ေအာင္ မလုပ္ ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာရဲ႕၊ အဓိကႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စစ္တပ္ေတြမွာရိွတဲ့ လူမႈေရးအေျခအေနဟာ လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားမ်ား မပါ၀င္ဘူးဆိုတာကို ခင္ဗ်ားသတိ ျပဳဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အခုေလာေလာ ဆယ္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရိွမယ္ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

မာလီနဲ႔ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံေတြမွာ လုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္လို႔မရတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ခင္ဗ်ာတုိ႔ ဌာနအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္မွာ ေပါ့။

အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲဒါမွန္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေတာင္ဆူဒန္ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဒါရွက္စရာအေျခအ ေနပါ။

ဗဟိုအာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ကြန္ဂုိႏုိင္ငံ နဲ႔ ေဟတီႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံေတြမွာ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းေတြက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသံုးခ်ေနတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ အစြန္း အထင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ DPKO က မွန္မွန္ကန္ကန္ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။

ဒီကိစၥကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲ တမ္းအေလးအနက္ထားေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အသစ္ကလည္း သူ႕ရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈအစီအစဥ္ကို ခ်ျပၿပီး ပိုအေလး ထားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လူ နည္းစုေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္း သိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစတာ ဟာ ရွက္စရာပါ။ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ထည့္သြင္းကူညီေပးေနတဲ့ အဖဲြ႕ ၀င္ႏုိင္ငံေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ သူ တို႔ရဲ႕ ေ၀စုတာ၀န္ေတြရိွေနတယ္ ဆိုတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ တာ၀န္တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါဘူး။

မစၥတာ ဂူတာရက္စ္က ကုလသမဂၢအတြက္ အေမရိကန္က အမ်ားဆံုးကူညီေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အ ဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ လက္တဲြလုပ္ ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Ref:UN News