အစိုးရအေနႏွင့္ ရခိုင္မွာ လုပ္ႏိုင္တာ နည္းနည္းေလးပဲရွိဟု အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ေျပာ

ဓာတ္ပံု-ၿငိမ္ၿငိမ္းျပည့္

အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိုင္တြယ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အရာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ယေန႔ (ဧျပီ ၁၁)ရက္ NRPC ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ႏွစ္ဆတိုးလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ရခုိင္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္တာ နည္းနည္းေလးပဲ ရွိပါတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းကေျပာသည္။ ၎က “ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ႏုိင္တာကို လုပ္ေနမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အကန္႔အသတ္ေတြရွိတယ္။” ဟု ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီက သတင္းေထာက္အနည္းငယ္ကို ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းကို အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ေထာက္ျပျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္္သတင္းယူခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ၾကီး (ICRC)က ရခိုင္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ေတာင္းခံထားမႈကို ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူခြင့္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက အတည္ျပဳသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းျပခဲ့ျပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုစိစစ္မႈတြင္ ရခုိင္ရွိအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ကနဦးတြင္ လူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္လိုစိတ္ရွိၾကေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စိတ္အားထက္သန္မႈနည္းလာေၾကာင္း ၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဖြ႔ဲအခ်ိဳ႕၏ၾကားဝင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေဝဖန္သည္။ ရခိုင္တြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလြန္ခက္ခက္ခဲခဲၾကိဳးပမ္းေနရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ICRC တို႔သည္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္ညွိႏိႈင္းေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ပူးေပါင္းမႈႏွင့္အကူအညီကို လိုအပ္ေနျပီး အတားအဆီး ဆူးေညွာင့္ခလုတ္မ်ားကို မလိုအပ္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လူ႔အခြင့္္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အင္မတန္ျပင္းထန္သလို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈနည္းျခင္း ၊ ရခိုင္အေျခအေနကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ႏွင့္ ဇစ္ျမစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ၏ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက လက္မခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့သက္ေသရွိတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူပါမယ္။”ဟု ဦးေသာင္းထြန္းကေျပာသည္။ မၾကာေသးမီက ဘီဘီစီသတင္းဌာနႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမရွိဟူေသာ စကားကိုလည္း အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လာပါက ၎တို႔ကို ၾကိဳဆိုမည္ ၊ လံုျခံဳမႈရွိမည္ဟုလည္း ဦးေသာင္းထြန္းကေျပာသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္တပ္လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ေဘာင္ရွိျပီး မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ၊ တိုက္ခိုက္လုယက္ျခင္း ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမ့ေလ်ာ့မထားဘဲ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္း ၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္ခံမည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ကတိေပးျပီးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္ျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုလည္း ဦးေသာင္းထြန္းက ဖြင့္ျပခဲ့ျပီး ယင္းဖိုင္မ်ား၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုိက္ခုိက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဟုေျပာၾကားေနမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ကို မတည္ခဲ့ျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ပညာေရး ၊ သက္ေမြးဝမ္ေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြ႔႔ံျဖိဳးေရး ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စသည္တို႔အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။