မႏၲေလးက်ဳံးေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ သႀကၤန္တြင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထားမည္

သႀကၤန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳ လုပ္ထားသည့္ မႏၲေလးက်ဳံး ေတာင္ဘက္လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္၌ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနရာခ်ေပးမည္ ျဖစ္ သည္။ ‘‘မႏၲေလးက်ဳံးေတာင္ဘက္ ကို လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ဆိုတာ  ေလးစီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ လာၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပံုမွန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾက ေနရာ ေတြအျပင္ အဲဒီေနရာအတြက္ အရာရွိတစ္ဦး ဦးစီးၿပီးေတာ့ ကမၻာ လွည့္ခရီးသြားလံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ ငါးဦးေလာက္ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါ တယ္’’ဟု ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလံု ၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ (မႏၲေလး)မွ ဒုရဲမွဴးလွျမင့္က ေျပာသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လံုၿခံဳ ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ (မႏၲေလး)အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနရာ ကိုးခု၊ တံတားဦးႏွင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔တြင္ ေနရာ ခုနစ္ခုတို႔၌ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သႀကၤန္ကာလ၌ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားပါရွိသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျပဳလုပ္မည့္ မႏၲေလးက်ဳံးေတာင္ဘက္တြင္ သီးျခားေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ကာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။‘‘လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအျပင္ ျပည္သူ ေတြအတြက္ပါ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာလည္း နယ္ေျမခံရဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ စီမံခ်က္နဲ႔အညီ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုရဲမွဴး လွျမင့္က ဆိုသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလံုၿခံဳ ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ (မႏၲေလး)အေနျဖင့္ မႏၲေလးေတာင္၊ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား၊ မႏၲေလးျပတိုက္၊ ေဂါ၀ိန္ ဆိပ္ကမ္း၊ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း၊ ဦးပိန္တံတား၊ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း၊ ဗားကရာေက်ာင္းအစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅၂ ဦးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။