ပထမဆုံး အီလက္ထရြန္နစ္ ထီစနစ္သစ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီကုိ တင္ဒါေခၚယူမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံးစတင္မည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထီ(E-Lottery)စနစ္သစ္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္မည့္ ကုမၸဏီကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း တင္ဒါေခၚယူေရြးခ်ယ္မည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထီကုိ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္း၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လပုိင္းအတြင္းစတင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ထီစနစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ကုိ ေျခာက္လအတြင္း ငွားရမ္းမည္ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

‘‘Expert ငွားရမ္းဖုိ႔အတြက္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ E- Lottery နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တင္ဒါ ေခၚယူတာ၊ ေရြးခ်ယ္တာေတြကုိ Expert ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း သြားရမွာဆုိေတာ့ သူ႕ကုိငွားရမ္း ၿပီးမွ က်န္တာေတြ ဆက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္မွာ တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီလည္း ေရြးၿပီးမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ဖုိ႔အတြက္လည္း တစ္ဆက္တည္း ဆက္လုပ္သြားမွာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ထီစနစ္ ကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရရွိထားသည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိ ထီလက္မွတ္စနစ္ တြင္ ထီထုိးသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထီလက္မွတ္ခႏႈန္းထက္ပုိ၍ ၀ယ္ယူကံစမ္းရၿပီး ထီကံစမ္းလုိသည့္ဂဏန္းကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အီလက္ထရြန္ နစ္ထီစနစ္ က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ၂၀၁၅ ကတည္းက ျပင္ဆင္ေနသည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ထီသည္ ထီကံစမ္းလုိသူက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဂဏန္းကုိ က်သင့္ႏႈန္းထားအတုိင္း စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကံ စမ္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထီဖြင့္လွစ္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္သည့္ အားသာခ်က္ မ်ားရွိသည္။

အဆုိပါ ထီဖြင့္လွစ္မႈပုံစံသည္က်င့္သုံးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုကြာျခားမည္ျဖစ္၍ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ၿပီးမွသာ ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ထီကုိ က်င့္သုံးေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ထီစာရြက္စနစ္ (Paper Lottery) ကုိသာ က်င့္သုံးေနသည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ထီ ဖြင့္လွစ္ပါက လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ထီလက္မွတ္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနက ေျပာၾကားသည္။