ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ခုနစ္ႏွစ္လြန္မွသာ ျပည္တြင္းသံုး ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟုဆို

ဓာတ္ပံု − MOI

ရခုိင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ AD7 ႏွင့္ A6 လုပ္ကြက္ႏွစ္ကြက္မွ ထြက္ရွိမည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျပည္တြင္းသံုး ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ကြက္မ်ား စမ္းသပ္တူးေဖာ္္ရၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရ၍ အနည္းဆံုး ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရသည္ဟု ဦးေဇာ္ေအာင္က ဆုိသည္။

‘‘အဲဒီေတာ့ ခုနစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွသာလွ်င္ ဒီဓာတ္ေငြ႕ေတြက ျပည္တြင္းသံုး ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ နဲ႔ ဝင္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ေရနံကုမၸဏီ Woodside က ယခု ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီကစတင္၍ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။

 အဆုိပါ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုမွ AD7 လုပ္ကြက္ကို ေဒဝူးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး A6 လုပ္ကြက္ကို EPRL ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘A6 နဲ႔စာရင္ AD7 က အေျခအေနပိုေကာင္းပါတယ္။ စီးပြား ျဖစ္ထုတ္ဖုိ႔၊ မထုတ္ဖို႔၊ Commer-cially ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆုိတာကေတာ့ အဲဒီတူးေဖာ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚမွာ ျပန္လည္အေျခခံၿပီးေတာ့ သံုးသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး ေရနံစင္သံုးခုရွိၿပီး ယခင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ကြက္အသစ္ ၂၀ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး Shell, Chevron ႏွင့္ Ophir ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

လုပ္ကြက္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရးတူးေဖာ္ေရး ကာလအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္၍ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ တြင္ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ေခၚယူရန္ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအာင္က ဆုိသည္။

အကယ္၍ စမ္းသပ္တူးေဖာ္မႈ မေအာင္ျမင္ပါက ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကြက္မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူထားသည့္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိသည္။

‘‘ေနာက္ထပ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီရွာေဖြေရးကာလက ေအာင္ျမင္မႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ အေျခခံစဥ္းစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ထပ္မံေခၚယူရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္ေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။