အစိုးရႏွင့္အတူ

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ပထမဦးဆံုး တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ဟူေသာ အသံထြက္ေပၚလာသည္။ ယခင္က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ဆို႐ံုတင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ‘ျပည္သူႏွင့္ အတူ’ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား အေရာင္ေတာက္လာႏိုင္၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အသက္ရွင္လာႏုိင္၏။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကာလ၊ အတိုက္အခံအျဖစ္ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ျပည္သူအမ်ားစုသည္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔ဘဝ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ဟန္ ခ်က္ညီစြာ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ ရန္လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ ေျပာင္းလဲလိုေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာစိတ္ထားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္သက္စြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္။ ျပည္သူအမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္မႈအရသာ ခံစားခ်င္ၾကမည္။ အေျပာင္းအလဲကို လုိလားေသာျပည္သူႏွင့္ ေျပာင္းလဲလိုေသာ အစိုးရ၏ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား တစ္သားတည္းျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ‘ျပည္သူႏွင့္ အတူ’ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား သည္လည္း ‘အစိုးရႏွင့္အတူ’ ထပ္တူထပ္မွ် ရွိေနမည္မွာမလြဲေပ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲ မႈကို အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္းႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္၍မရ။ ျပည္သူမ်ား သည္လည္း ကိုယ္တိုင္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ပါဝင္လ်က္ အတူလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲပါမွျဖစ္မည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္လည္း မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရတာဝန္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းထဲ၌ ‘‘ေျပာင္းလဲတယ္ဆုိတာ အဓိကအားျဖင့္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုစလံုးမွာ ျပည္သူေရာ၊ အစိုးရေရာ ပါဝင္ရပါတယ္။ ျပည္သူခ်ည္းပဲလို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အစိုးရခ်ည္းပဲလည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ ႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုသည္လည္း လုိက္ပါေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္၏။

အစိုးရသည္ စနစ္ကို ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲမည္။ စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျပည္သူလူထုကပါ မျဖစ္မေန ပါဝင္၍ လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲရမည္။ အစိုးရ၏ ျပည္သူႏွင့္အတူသြားမည့္ခရီးလမ္းတြင္ ျပည္သူလူထုသည္လည္း အစိုးရႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ႏႈတ္မွ ေျပာဆိုေန႐ံု ႏွင့္မရ။ လက္ပါမွ၊ ကိုယ္ပါမွရေပမည္။ တကယ္လက္ေတြ႕စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ခြန္အားရွိပါမွ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္ေပမည္။ ဓနဥစၥာႂကြယ္ဝမႈအေျခအေန၊ စီးပြားေရး၊ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စိတ္အေျခအေန၊ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည့္ ျပည္သူ လူထုထဲတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ေကာင္း မြန္ေသာအက်င့္၊ စိတ္ဓာတ္မ်ား ကို ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔၌ ‘အူမေတာင့္မွ သီလ ေစာင့္မည္’ စကားကို လက္ကိုင္ျပဳ ၍ အူမေတာင့္ေနမွသာ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အူမမေတာင့္သည့္တိုင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စ႐ိုက္၊ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ကို အသက္ႏွင့္လဲရသည္အထိ ေစာင့္ထိန္းသြားႏုိင္မည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိၾက၏။ အခ်ဳိ႕မွာလည္း ေစာင့္ထိန္းရန္ စိတ္ဆႏၵႀကီးမားသည့္တိုင္ အူမမေတာင့္ႏိုင္၍ မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ၾကေပ။ (အူမ ေတာင့္ေသာ္လည္း မေစာင့္ထိန္း ႏိုင္သူမ်ား၊ အူမေတာင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာင့္သည္ျဖစ္ေစ ေစာင့္ထိန္းရန္ ဆႏၵမရွိသူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။) သာမန္ေတြးေခၚမႈႏွင့္ အ သက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူ လူထုအမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ႏႊယ္ကာ စီမံေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာဝန္ရွိ သူတို႔သည္ ဦးေႏွာက္ႀကီးႀကီး အေျမာ္အျမင္ရွိရွိျဖင့္ ျပည္သူတို႔ အူမေတာင့္ႏုိင္ေရးကိုပါ အေလး အနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။ အူမေတာင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈသည္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လိုက္ပါမည့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဓာတ္၊ အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းမ်ား ျပဳျပင္မႈတြင္ မ်ား စြာအေထာက္ အကူရေပမည္။

ျပည္သူတို႔သည္ ‘အစိုးရႏွင့္ အတူ’ အစိုးရသည္ ‘ျပည္သူူႏွင့္ အတူ’ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ ႀကီးမားလာကာ အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ကို လက္ေတြ႕ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ ႏုိင္ငံ့ေရးရာ ကိစၥအဝဝကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအား ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စေနခဲ့ ၿပီ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အင္အားႀကီးမားေသာ ဝင္ေငြနိမ္႔လူတန္းစားမ်ား၏ စားဝတ္ေနမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ကူညီေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုပါ ေမွ်ာ္မိသည္။ လူထုယံုၾကည္မႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္မွလည္း ‘‘ကြၽန္မတို႔ အခုကေနစၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးနဲ႔ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔တန္းတူ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို ကြၽန္မတို႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ပထမႏွစ္ကုန္ သံုးသပ္မႈႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္စ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူထုခံစား ခ်က္ကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္လ်က္ ႀကိဳတင္စကားဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၏ စကားကို အေလးအနက္ထား၍ တာဝန္ရွိသည့္ ဌာနအသီးသီးကလည္း ပီ ျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ေရး၊ ထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ျပည္သူလူထုမွ ခံစား ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္စရာမ်ားျပား ႐ႈပ္ ေထြးေနသည့္ၾကားမွာပင္ ရလဒ္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသးငယ္သည္ ျဖစ္ေစ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ အက်ဳိးရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းသည့္အခ်ိန္၊ ျပည္သူလူ ထုအက်ဳိး ေက်းဇူးခံစားရမည့္ အေျခအေနတို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ စနစ္က်နစြာ အသိေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္၏ မိခင္ပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ နာယကႀကီးျဖစ္ သည့္ သူရဦးတင္ဦး၏ စကားကို လည္း မွတ္သားလိုက္နာသင့္သည္ဟု ထင္သည္။ ‘‘အခုက်မွ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အခါမွာ လုပ္ရကိုင္ရမယ့္ စိန္ ေခၚမႈေတြက သိပ္မ်ားေနခဲ့တာ ေပါ့။ သူ႔ရဲ႕အရင္းအျမစ္ကိုရွာၿပီး တစ္ခုတစ္ခုစီ ဆြဲထုတ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ယူရမွာေပါ့။ အခ်ိန္ယူ ရမွာဆုိတာကလည္း သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ အခိ်န္ ေပးမွ ျပည္သူလူထုက ပိုၿပီးေတာ့ အားရွိမွာေပါ့’’ စကားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္ မိသည္။

 ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတို႔ အတူလက္တြဲ၍ ႏိုင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာင္းစြာမလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆသေဘာ ထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင့္ အုပ္စုမ်ားကြဲကာ၊ ကိုယ့္ဆႏၵသေဘာထား၊ ကိုယ့္အုပ္စု ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ဳိးစံု ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ ထုိမွ တစ္ဖန္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ထုိကာလအလြန္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးအုိင္ဒီယာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ငါထင္ရာငါလုပ္ ငါ့အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားကို ဗဟိုျပဳ ေသာ ေခါင္းေၾကာမာသည့္ စစ္အုပ္စု၏ အျပဳအမူမ်ားကို လိွမ့္ခံ ခဲ့ရသည့္ႏိုင္ငံ၊ အက်ဳိးဆက္မ်ား အားလံုး၏ ေနာက္ဆံုး ကမၻာ့အလယ္တြင္ အေရာင္ေမွးမွိန္ခဲ့ရ သည့္ႏိုင္ငံ၊ ထုိႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့႕ရသည္၊ ဘဝမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို အားလံုး ကိုယ္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီမို႔ ဇာတ္စံုခင္းျပစရာ မလိုေတာ့ၿပီ။

ထုိအတိတ္ကာလ အခ်ိန္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုကို ဖုတ္ေလသည့္ငါးပိ ရွိသည္ဟုပင္ ထင္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ပိုဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လက္တြဲပါဝင္ခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံခ်စ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ေခတ္ပညာတတ္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား လူငယ္လူလတ္ လူႀကီးတို႔လည္း ႏိုင္ငံတြင္း၌ မေန ႏိုင္၊ မေနခ်င္ေလာက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဝးရာတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ထြက္ခြာအေျခ စိုက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြးမိသူတိုင္းသိေပမည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေရး၊ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူ ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ျပည္သူႏွင့္အတူတကြ အားထုတ္ေရး စသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္တို႔ကိုလည္း စိတ္ ကူးမွ်ပင္ မရွိခဲ့သလို ျပည္သူမ်ား သည္လည္း အိပ္မက္မွ်ပင္ မမက္ ခဲ့ၾက။ ‘ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္’၊ ‘ျပည္သူ႔ဘဝအတြက္’ ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝ၌ ျပည္သူလူထု ဘဝအေျခအေန တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္ကို အတိတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိိန္႔ခြန္းထဲမွ ေျပာစကားအခ်ဳိ႕ကို သတိျပဳမိသည္။

‘‘...တကယ္ ေမတၱာထားတယ္ဆိုတာ ပါးစပ္ေျပာ႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ တကယ့္ကို ေမတၱာထားတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကိုယ္ေမတၱာထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ဘဝေနေရးပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းမြန္ ေအာင္လို႔၊ စိတ္ေအးခ်မ္းႏိုင္ေအာင္လို႔၊ ကိုယ္က်န္းမာႏိုင္ ေအာင္လို႔ ဒီလိုဟာေတြ လုပ္ေပး မွ တကယ္ေမတၱာရွိရာ ေရာက္ပါ တယ္...’’

နာယကဂုဏ္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စကားမ်ားသည္ ဆိုခဲေစၿမဲေစ ျဖစ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ထိုမိန္႔မွာခ်က္သည္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ႏႈတ္ထြက္လြယ္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား မွတ္သားလိုက္နာသင့္သည့္ စကားလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လိုက္ပါ ႏုိင္ေရး အားသစ္ေမြးရမည္။ ေခါင္းေဆာင္က်င့္တမ္း တရားဆယ္ပါးတြင္ပါရွိသည့္ အဝိေရာဓ၊ ‘ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ကို မျပဳျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ၏ အလိုဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴျပဳ၍ မပစ္ပယ္ဘဲ ၎တို႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အမႈဟူသေရြ႕ကိုလည္း မတားျမစ္ဘဲ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ သင့္တင့္ညီၫြတ္ျခင္း’ဟူေသာ က်င့္ထံုးကို မဆန္႔က်င္ဘဲ အစိုးရသည္လည္း ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ဆက္လက္အားထုတ္ခဲ့ေန ၿပီျဖစ္၏။ ျပည္သူလူထုသည္ကား မိမိတို႔ ေရြးေကာက္ထားေသာ အစိုးရႏွင့္အတူ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။   ။