စိတ္ကိုသြယ္ယူဖို႔ အႏုပညာ ေျမာင္းကေလးေတြ

(တစ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက လူစည္ကားသည့္ မီးပြိဳင့္တခ်ိဳ႕တြင္ အေရာင္းသြက္ စာအုပ္တခ်ိဳ႕ကို မိတၱဴကူးကာ စာအုပ္အျဖစ္ခ်ဳပ္ လုပ္ေရာင္းခ်သူ တခ်ိဳ႕ကို မၾကာခဏေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။  ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးတို႔၏ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၌ လည္း ထိုထိုဤဤေသာ ထိပ္တန္းစာအုပ္မ်ားစြာကို မိတၱဴပြားကာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ ကို ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဝင္ေရာက္ ဝယ္ယူအားေပးသည္အထိ နီးနီးစပ္စပ္ ရွိပါသည္။ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္ ဤသို႔ ထြက္ေပၚေနရသည္ကို နားလည္ေသာ္လည္း တစ္ခါကမူ အေနာက္ကမၻာက လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဥေရာပကလူတစ္ေယာက္တို႔ကို ဤကိစၥေမးၾကည့္ဖူးပါသည္။ သူတို႔ကမၻာႀကီး လည္ပတ္ေနရာက ခ်က္ခ်င္းရပ္သြားသည္ႏွင့္ ႀကံဳလိုက္ရသည့္အလား အံ့အာသရဲ ျဖစ္သြားပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုသည္ကို သူတို႔ဆီကလူေတြ စိတ္မကူးၾက၊ စိတ္မကူးမိၾက၊စိတ္ ကူးေလ့လည္းမရွိၾက၍ ျဖစ္ပါ သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ၌ အသံကေလးေတြ ညံေနသည့္ ခိုးကူးအေခြကိစၥကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ေမးၾကည့္ဖူးပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္သီခ်င္းစသည္ျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္အေခြတို႔ကို ျပန္ကူး၍ မေရာင္းၾကဘူးလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါသည္။ အေမးခံရသည့္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားက အံ့အံ့ၾသၾသမ်က္ႏွာႀကီးမ်ား။ ဘယ္လိုအေတြးေတြပါလိမ့္၊ ဘယ္လိုစိတ္ကူးေတြပါလိမ့္ဟူသည့္ အသြင္အျပင္။ ဟုတ္ပါသည္။ သူတို႔၌ ထိုစိတ္ကူးမ်ိဳး ကူးေလ့မရွိပါ။ သူတို႔ ကမၻာ၌ ထိုစိတ္ကူးမ်ိဳး ကူးမိလာေအာင္ ေလ့က်င့္မေပး။

(ႏွစ္)

တရားပြဲေကာင္းေကာင္းမ်ားကို နာေလ့ရွိသူ ကြၽန္ေတာ္က ယခုေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည့္အခါ Memory Stick မ်ားျဖင့္ပင္လွ်င္ တရားအပုဒ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ထည့္သြင္း ထားၿပီး အိတ္ေဆာင္ေရဒီယိုကေလးျဖင့္ မၾကာခဏနာယူမိပါသည္။ ယခုအခါ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိ ဝံသ၏ တရားမ်ားကို တစ္ပုဒ္ၿပီး တစ္ပုဒ္နာယူေနမိခဲ့ရာ တရားေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္ ဆရာေတာ္က စိတ္ဆိုသည္မွာ ရွိေနတာလား၊ ျဖစ္လာတာလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးကာ မီးႏွင့္ ေစာင္းသံကို ဥပမာေပးလ်က္ ရွင္းပါသည္။

မီးသည္ ရွိေနသည့္အရာမ ဟုတ္တဲ့။ ဘီးလံုး၊ဓာတ္ေငြ႕၊ မီး ျခစ္ေက်ာက္စသည္တို႔အထဲတြင္ မီးမရွိတဲ့။ လက္ျဖင့္ ဖိျခစ္လိုက္ သည့္အခါတြင္မွ မီးျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္တဲ့။ ထို႔အတူ ေစာင္းႀကိဳး တို႔၊ ေစာင္းအိုးတို႔အထဲတြင္လည္း အသံမရွိတဲ့။ လက္ျဖင့္ဖိကာတီးခတ္လိုက္သည့္အခါတြင္မွ ေစာင္းသံက ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္တဲ့။

စိတ္သည္ ထိုသို႔ေသာအရာ ပါပဲ။ မူလကတည္းကရွိေနသည့္ အရာမဟုတ္ပါတဲ့။ အာ႐ံုႏွင့္အရာဝတၱဳထိေတြ႕လိုက္သည့္အခါတြင္မွ ခံစားမႈေဝဒနာ ေပၚလာကာ စိတ္ဟူ၍ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္ထဲ၌ မည္သို႔ ခံစားမလဲ၊ စိတ္ကို မည္သို႔ ကူးမလဲဆိုသည္တို႔က ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္တဲ့။ စိတ္သည္ ပ႐ိုက္တစ္ (Practice) ေခၚ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရသည့္အရာတဲ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားကို မည္သို႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ပါလိမ့္။ အထက္တစ္ေနရာ၌ ကြၽန္ေတာ္မွ်ေဝခဲ့သည့္အတိုင္း သူတို႔ စိတ္ကူးေလ့မရွိသည့္ အရာတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ကူးမိခဲ့ၾကၿပီ။

(သံုး)

လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို တိုင္းသည့္အခါယခင္က အုိင္က်ဴ (Intelligence Quotient) ေခၚ ဉာဏ္ပညာအရည္အေသြး အနိမ့္အျမင့္ျဖင့္တိုင္းပါသည္။ ႐ူပေဗဒမည္မွ်ေတာ္၊ ဓာတုေဗဒမည္မွ်ေတာ္၊ သခ်ၤာ မည္မွ်ေတာ္၊ ေဆးပညာမည္မွ်ေတာ္၊ နည္းပညာမည္မွ်ေတာ္စသည့္...စသည္။

ယခုအခါ၌မူ အီးက်ဴ (Emotional Quotient) ေခၚ စိတ္ခံစားမႈအေလးအေပါ့၊ အနိမ့္အ ျမင့္၊ အႏုအရင့္ႏွင့္ပါ ထည့္သြင္း၍ တိုင္းတာလာပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အီးက်ဴ (EQ) မ်ားနိမ့္ေနခဲ့ၾကေလ ေရာ့သလား။ ခံစားႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ေတြက်ဆင္းသြားခဲ့ၾကေလေရာ့သလား။ မလြမ္းတတ္၊မေဆြးတတ္၊ မခ်စ္တတ္၊ မျမတ္ႏိုးတတ္၊ မရႊင္တတ္၊ မျမဴးတတ္။ စိတ္ကႏၲာရ ႀကီးမ်ား၊ စိတ္ဖုန္းဆိုးေတာႀကီးမ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မ်ားကို မည္သို႔ကူး၊ မည္သို႔ေတြး၊ မည္သို႔ခံစားစသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားခဲ့ၾကပံုမရ။

ကိုယ္ကာယႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းဖို႔ရာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ၾကရပါသည္။ စိတ္ခံစားရမႈ ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးႂကြယ္ဝရန္တို႔လည္း စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ၾကရပါသည္။ စိတ္ခံစားမႈေလ့ က်င့္ခန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာကျဖင့္ အႏုပညာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ကဗ်ာေကာင္းေကာင္းရြတ္ဆို၊ ဝတၱဳေကာင္းေကာင္းဖတ္၊ သီခ်င္းေကာင္းေကာင္းနားေထာင္၊ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္းေကာင္းၾကည့္။ ပန္ခ်ီ၊ ပန္းပုအႏုပညာေကာင္းေကာင္းခံစား၊ ဤသို႔ျဖင့္ လူတို႔၏ စိတ္က ခံစားႏုိင္မႈစြမ္းအားျမင့္သြားကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္က ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးေရာ ေက်ာင္းျပင္ပညာေရးပါအီး က်ဴ (EQ) ကိစၥအား  နည္းပါသည္။ အိုင္က်ဴ (IQ) ကိစၥကို အသားေပးလြန္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳး၏ စိတ္ကူးမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားပါ က်ဆင္းသြားပါသည္။ယင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဂီတ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ႐ုပ္ရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ စာေပမ်ားေပၚမွာ အကဲခတ္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

(ေလး)

ေရကိုုပင္လွ်င္ အလိုရွိရာသို႔ ေရာက္ေစရန္ ေျမာင္းႀကီးေျမာင္းငယ္တို႔ျဖင့္ သြယ္ယူ၍ ရေပရာ စိတ္ကိုလည္း အလိုရွိရာအေနအထားသို႔ ေရာက္ေစရန္ သြယ္ယူ၍ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

စိတ္ကိုသြယ္ယူသည့္ ေျမာင္းႀကီးေျမာင္းငယ္တို႔က အႏုပညာပဲျဖစ္ပါသည္။ အႏုပညာေခ်ာင္း ေျမာင္းကတိမ္သြား၊ ေကာသြားခဲ့ေသာ္ စိတ္ေရစီးေၾကာင္းတို႔ ပိတ္ဆို႔တြန္႔ေခါက္ကာလိုရာသို႔ ခရီးမတြင္ ႏိုင္ပါေလေတာ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔စိတ္ေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ကူးဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စိတ္ကူးက မဟုတ္ကဟုတ္က ဘက္၌ ကူးကာမေပ်ာ္ေမြ႕ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္အကူး၌ စိတ္ကူးေကာင္းေသာ လူမ်ားအျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရပါသည္။။