လူငယ္ေတြစာဖတ္ရန္ ပညာေရးမွာ အေျခခံ

သိပ္မၾကာေတာ့သည့္ ဇြန္လ ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပေတာ့မည္။ ေက်ာင္းတြင္း စစ္အတန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၅၊ ၆၊ ၇ တန္းေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းမဖြင့္မီ လြတ္လပ္ေပါ့ပါး စြာေဆာ့ကစားသူကစား၊ မိဘတို႔၏ ဆႏၵအရ ဘာသင္တန္း ညာသင္တန္းတက္သူတက္ႏွင့္ ရွိေနၾကခ်ိန္တြင္ အစိုးရစစ္အတန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၈၊ ၁၀ ႏွင့္ အစိုးရစစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၁၀ တန္း၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ ၉ တန္းေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားတို႔ ေက်ာင္းမဖြင့္မီကတည္းက ေက်ာင္းစာႏွင့္ နပမ္းလံုးေနရေလၿပီ။

အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းဟုေခၚသည့္ ၁၀ တန္းသည္ အေျခခံပညာေရး၏ ေနာက္ဆံုးအတန္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္အရ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပး မည့္ အတန္းလည္း ျဖစ္၏။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္၀င္ တန္း ရမွတ္အနည္းအမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ခြင့္ရဖို႔၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းတြင္ အ မွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ လိုပါသည္။ ဤ သို႔ျဖင့္ မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသားသည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ားရေရးအတြက္ ဆရာမ်ားကို အားကိုး၍ မရေတာ့ေသာအခါ အျပင္က်ဴရွင္မ်ားကို အားကိုးလာပါေတာ့သည္။ ၁၉၉၅ ေနာက္ပိုင္တြင္ က်ဴရွင္ေက်ာင္းေတြ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေပၚထြက္လာခဲ့၏။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မိတၳီလာ၊ ျပင္ဦးလြင္စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေဘာ္ဒါႀကီးေတြ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚလာသည္။ ‘မိဘမ်ားစီးပြား ေရးကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ လုပ္ပါ။ သင္တို႔၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဘာ္ဒါက တာ ၀န္ယူပါသည္’ဆိုတာမ်ဳိး၊ ‘သင့္ ကေလးအနာဂတ္စိတ္ေအးရ ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေဘာ္ဒါမွာ ယံု ၾကည္စြာအပ္ႏွံပါ’စသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ဳိးေတြကို ထိုစဥ္က TV ေတြ၊ သတင္းစာေတြမွာ ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားခဲ့ျမင္ခဲ့ရ၏။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ငယ္ ကေလးမ်ားတြင္လည္း သူ႕ရြာႏွင့္ သူ႕အထြာအေလ်ာက္ ေဘာ္ဒါ အေသးစားေလးေတြ ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ Section ဟုေခၚ သည့္ ဘာသာစံုေန႔တက္သင္တန္း မ်ား၊ ၁၀ ေယာက္ထက္မပိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားစုစည္း၍ စိတ္ ႀကိဳက္ဆရာမ်ား ေခၚယူသင္ၾကားသည့္ ၀ိုင္းမ်ားလည္း ၿမိဳ႕တိုင္းလိုလိုတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေလသည္။ သည္လိုႏွင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ေဘာ္ဒါေတြ၊ က်ဴရွင္ေတြ၊ ၀ိုင္းေတြေခတ္စားလာသည္။

တစ္ဖက္ေသာင္းထြန္းလွ်င္ တစ္ဖက္ကမ္းၿပိဳဆိုသလို မိဘေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြက က်ဴရွင္ေတြကို အားကိုးလာၾကေသာအခါ ပညာေရးတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားက အလိုလိုေနာက္တန္းေရာက္ သြားေတာ့၏။ ခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ားက တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေရာက္လာေသာ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြက ေဘာ္ဒါႀကီးေတြဆီပို႔ၾကသည္။ မရွိမရွားမိဘေတြက နယ္ၿမိဳ႕ကေလးေတြက ေဘာ္ဒါအေသးေလးေတြ ဆီမွာ ထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က Section ေတြမွာထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ဆရာေတြေခၚၿပီး ၀ိုင္းဖြဲ႕သင္ၾကားေစသည္။ အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားသူ အလြန္ပဲနည္းသြားၾက၏။ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုးတန္းေအာင္သည္ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမွအၿပီး ထြက္လိုက္ေတာ့သည္။ ၁၀ တန္းကို အျပင္ကပဲေျဖၾကေတာ့၏။ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကိုးတန္းေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းႀကီးဆက္တက္သည့္ ေက်ာင္းသား ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာရွိေတာ့၏။ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးေတြက နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ပင္ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ဆယ္ဂဏန္းအနည္းငယ္မွ်သာ ရွိေတာ့၏။

ဤအေျခအေနကို အစိုးရ ပညာေရးဌာနက မည္သို႔ေျဖရွင္း လိုက္သည္ထင္ပါသနည္း။ သူ႕ေဆးၿမီးတိုက အလြန္ပဲ ခါးသက္လြန္းပါ၏။ ကိုးတန္းေအာင္ၿပီး ဆယ္တန္းႏွစ္တက္ေက်ာင္းသား မ်ားကို အျပင္ေျဖလံုး၀ခြင့္မျပဳ ေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအမိန္႔ ကို ၁၉၉၈-၉၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအမိန္႔ေၾကာင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆယ္ တန္းေက်ာင္းသားဦးေရျပန္လည္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းတြင္ မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ အမွတ္မရႏုိင္ရကား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားကို သြားဖို႔အမွတ္မီရန္ အျပင္က်ဴရွင္မ်ားကိုလည္း လက္ မလႊတ္ၾကရေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆယ္ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အစိုးရ ေက်ာင္းႀကီးႏွင့္ က်ဴရွင္လူးလာ ေခါက္တံု႔ေျပးတက္ရင္းမွ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားရေလေတာ့၏။

သည္အထဲပညာေရးစနစ္ကလည္း ‘၏၊ သည္’ မလြဲအလြတ္ က်က္ၿပီး ေျဖႏိုင္သူ လူေတာ္သတ္မွတ္သည့္ စနစ္ျဖစ္ရကား ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းႀကီးႏွင့္ က်ဴရွင္အျပင္ သင္ခန္းစာေတြကို ‘၏၊ သည္’မလြဲအလြတ္ရြတ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ Guide ဆိုတာႀကီးပါ ေပၚလာေလေတာ့၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ က်ဴရွင္ၿပီး ေက်ာင္းႀကီး၊ ေက်ာင္းႀကီးၿပီး ဂိုက္ ႏွင့္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီခြဲအတြင္း အားရခ်ိန္၊ နားရခ်ိန္ဆို တာလည္း မရွိေတာ့ပါေပ။ တစ္ ေန႔တာေရးဆြဲထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စက္႐ုပ္ကေလးမ်ားသဖြယ္ လည္ပတ္ေနရေတာ့၏။ ဗဟုသုတရေအာင္ အျပင္စာဖတ္ဖို႔ ေ၀းလို႔ ကေလးသဘာ၀ဗီဒီ ယိုၾကည့္တာ၊ ဂိမ္းေဆာ့တာေတြေတာင္ လူႀကီးမိဘေတြဆီက သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး မအားသည့္အခ်ိန္ေတြထဲက တစ္ခါတစ္ရံဖဲ့ဖဲ့ၿပီး လုပ္ခြင့္ရေလ၏။ သည္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလည္း စိတ္မ၀င္စား၊ သမိုင္းလည္း စိတ္မ၀င္စား၊ ရသလည္း စိတ္မ၀င္စား၊ ကုန္ကုန္ ေျပာရလွ်င္ ကိုယ္ဖတ္ေန၊ က်က္ေနသည့္ ေက်ာင္းစာကိုေတာင္ မလြဲသာမေရွာင္သာတာ၀န္အရ က်က္ေနရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ေပ။

သည္လိုႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လာခဲ့သည့္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူကုန္း႐ုန္းက်က္လာခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသင္ ႐ိုးစာအုပ္လို စာအုပ္ထူထူႀကီးေတြ ေတြ႕လွ်င္ အလိုလိုေၾကာက္ေန၊ မုန္းေနေတာ့သည္။ ၀တၳဳစာအုပ္ေတြ၊ အက္ေဆးစာအုပ္ေတြ၊ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ေတြ အသစ္စက္စက္ ယခုထုတ္စာအုပ္ေတြ သူတို႔ေရွ႕ခ်ေပးထားလည္း ေကာက္မကိုင္ေတာ့ေပ။ ဂ်ာနယ္လို၊ သတင္းစာလိုစာေစာင္မ်ဳိးေတြထဲက ေပါ့ ေပါ့ပါးပါး ေဆာင္းပါး၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုပင္ ရွည္လွ်င္မဖတ္ခ်င္သူေတြ မ်ားလာသည္။ ယုတ္စြအဆံုး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ထဲက ေဆာင္းပါးမ်ားကိုပင္ တခ်ဳိ႕က Comment ေတြ လိုက္ဖတ္၏။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ပံုတင္လွ်င္ Like မ်ားမ်ားရ၏။ စာတင္လွ်င္ Like သိပ္မရေပ။

သည္ေတာ့ လူငယ္အမ်ားစု စာဖတ္လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ သူမ်ားတကာ ႏိုင္ငံေတြထက္ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္လာေအာင္ လူ ငယ္ထုအပါအ၀င္ႏိုင္ငံသားအ မ်ားစုစာဖတ္လာေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ခုဟုထင္သည္။ စာဖတ္သည္ဆိုရာ၌ စာအုပ္စာတမ္းေတြကိုင္ၿပီး ဖတ္ျခင္းသာမဟုတ္ ဘဲ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတြ၊ အင္တာနက္ေတြက ဖတ္ျခင္းမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ သည္အတိုင္းစာဖတ္ပါ၊ စာဖတ္ပါဟု ဘယ္ေလာက္ ေအာ္ေနေအာ္ေနဖတ္လိမ့္မည္မ ဟုတ္ေခ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အေျခခံပညာေရးစနစ္က စာဖတ္ျခင္းကို တြန္းအားေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြခ်ည္း က်က္မွတ္ေျဖ႐ုံႏွင့္ စာေမးပြဲမေအာင္ဘဲ သူ႕အရြယ္၊ သူ႕အတန္း ႏွင့္ ဖတ္သင့္ဖတ္ထိုက္ေသာ အျပင္စာေတြ ဖတ္ထားၿပီး သင္႐ိုးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေျဖမွ စာေမးပြဲေအာင္ သည့္စနစ္မ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ ဘယ္ေက်ာင္းသားမွ စာမဖတ္ဘဲေန၍ ရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

ထို႔အျပင္ က်ဴရွင္ၿပီးေက်ာင္းႀကီး၊ ေက်ာင္းႀကီးၿပီး ဂိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို အားခ်ိန္နား ခ်ိန္မရေအာင္ လုပ္ထားသည့္ စနစ္ႀကီးကိုလည္း အျမန္ဆံုးေျပာင္းဖို႔ လိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္ေတြ မဆံုးရေအာင္ က်ဴရွင္တက္စရာမလိုဘဲ ေက်ာင္း ႀကီးတစ္ခုတည္းႏွင့္ သင္ၾကားမႈလံု ေလာက္ရပါမည္။ သည့္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တကၠ သိုလ္၀င္တန္းႏွစ္တက္ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္ေျဖခြင့္မျပဳသည့္ စနစ္ႀကီးကလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေနသည့္ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ ေတာ့ပါ။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္ စာဖတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုစာဖတ္လာေအာင္ ပညာေရးကို ဦးစားေပးေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။