တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ား ေမလတြင္ စတင္က်င္းပမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကစားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ေမလတြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ၂၀၁၇ ေမလမွ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ အားကစားနည္း ၃၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ လစဥ္ အားကစားနည္းမ်ားအလိုက္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ေမလ တြင္ ၾကက္ေတာင္၊ ဘိလိယက္၊ စႏူကာ၊ စစ္တုရင္၊ေဘာ္လီေဘာ၊ ဇြန္လတြင္ ေရကူး၊ ဂ်ဴဒို၊ ေသနတ္ ပစ္၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဇူလိုင္တြင္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ကရာေတးဒုိ၊ အေလးမ၊ စက္တင္ဘာတြင္ ျခင္းလံုး၊ ေဟာ္ကီ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ၀ူ႐ွဴး၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ယူ-၁၈ ေဘာလံုး (အမ်ိဳးသား)၊ စားပဲြတင္တင္းနစ္၊ ခရစ္ကက္၊ ယူ-၁၈ ေျပးခုန္ပစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ဖူဆယ္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ကိုယ္ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ ေလွေလွာ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဘာလံုး (အမ်ိဳးသမီး)၊ စက္ဘီး၊ သိုင္း၊ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေျပးခုန္ ပစ္၊ ဗုိဗီနမ္၊ ယူ-၂၂ ေဘာလံုး (အမ်ိဳးသား)၊ ေအ႐ိုးဗစ္၊ ေဖေဖာ္ ၀ါရီတြင္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပဲြတုိ႔ ကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သက္ဆုိင္ရာ အားကစားကြင္းမ်ား တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။