ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္ကို သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ စီစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္ကို သံုးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


‘‘ပညာေရးနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္ ေဆာင္ရမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအား ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြ အားကစား မွာ စိတ္၀င္စားလာၿပီး ရြက္ပုန္းသီး ကစားသမားေတြ၊ လူငယ္မ်ဳိး ဆက္သစ္ကစားသမားေတြ ေပၚ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့အားကစားက႑မွာ မ်ဳိး ဆက္ျပတ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ႀကံဳ ေနရတာေၾကာင့္ ဒီျပႆနာကို လည္း ေျဖရွင္းၿပီးရာေရာက္ပါ တယ္’’ဟု အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဦးစီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာ ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲ ေတာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ရွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ႀကိမ္ကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ ရပ္နားထားသည္။ ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္ကို လာ မည့္ ၂၀၁၈ တြင္ ျပန္လည္ စတင္က်င္းပႏုိင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 အေျခခံပညာေရးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ယခင္ကရွိဖူးသည့္ (ကာယ)အားကစားအခ်ိန္မ်ားျပန္ လည္ရရွိေရးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ုံမ်ား၊ အားကစားအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ (TSDP) ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ယခုထက္ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔စြာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴးမ်ား၏ အားကစားစည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ယခုထက္ျပည္သူမ်ားအားကစားကို ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။