ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ႐ုံးဖြင့္ရက္ ငါးရက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ဆိုက္ကပ္ေနေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာတစ္စီး (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ မျပတ္သားသည့္ ေၾကညာခ်က္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေ၀၀ါးေစခဲ့သည္။ ႐ုံးပိတ္ရက္ငါးရက္ ႏွင့္ ၁၀ ရက္ မျပတ္သားျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းတုိး ျမႇင့္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဒါ႐ုိက္တာေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မေရရာသည့္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀ ဦးေက်ာ္က 7 Day အား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အခက္အခဲ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္ကုိ ၁၀ ရက္မွ ငါးရက္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က မတ္လ ၁၀ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစုိးရက သႀကၤန္ပိတ္ရက္ မေရာက္မီ တစ္လေက်ာ္အလုိတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္ေလွ်ာ့ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္ကုိ မူလအစီအစဥ္မ်ားရွိပါက ၁၀ ရက္အျပည့္ခံစားႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက စာထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

‘‘ကုန္သြယ္ေရးမွာက လုပ္ရတာက အမ်ားႀကီးပဲ။ ကုိယ္ကလုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ကားရဖို႔၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားရဖုိ႔ ဆိပ္ကမ္းေအးဂ်င့္၊ အေကာက္ခြန္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ က႑အားလုံးစုံမွရတယ္’’ ဟု ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ဆုိသည္။

ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ အသင္းသားေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႐ုံးဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အဓိကက်ေသာ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္႐ုံးအပါအ၀င္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ က်ိဳင္းတုံတို႔တြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံးဖြင့္လွစ္ၿပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ငါးရက္ပိုမိုလုပ္ကုိင္ခြင့္ရလာေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပိတ္ရက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္မလာေစေရးအတြက္ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ေပးႏုိင္ရန္ မတ္လ ၁၃ ရက္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက လာမည့္ႏွစ္တြင္ အစုိးရ၏ ပိတ္ရက္ ငါးရက္ကုိ စတင္က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္၌ ယခင္အတိုင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့သည္။

‘‘အစုိးရက ပိတ္ရက္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကညာေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကုမၸဏီကုိ အရင္အတုိင္း ၁၀ ရက္ပဲ ပိတ္လုိက္တယ္’’ ဟု ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမင္းကုိဦးက ေျပာသည္။

သေဘၤာလုိင္းမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ အျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိရန္ မလြယ္ကူျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ရန္ အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ထားျခင္းစသည့္အခက္အခဲ မ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေသးေၾကာင္း လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားတင္ပုိ႔ေနသည့္ Golden Crop ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚထူးထူးလတ္က ေျပာသည္။

‘‘သေဘၤာလုိင္းေတြက ၁၀ ရက္ ပိတ္တယ္။ ပုိးသတ္ၿပီးစီး ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့႐ုံးကလည္း ဒီလုိပဲ၊ ေထာက္ခံခ်က္က တင္ပုိ႔တဲ့ ပစၥည္းတိုင္းယူရ ေတာ့ လုပ္ဖုိ႔မလြယ္ဘူး’’ ဟု ေဒၚထူးထူးလတ္က ေျပာသည္။

ကြန္တိန္နာကားမ်ားငွားရမ္းရမႈ အခက္အခဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ႐ုံးပိတ္ရက္ေသခ်ာမသတ္မွတ္ ႏုိင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟုု ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ဦးလူ ေမာ္ျမင့္ေမာင္က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရပက္သည့္ သႀကၤန္ရက္မ်ားမွအပ က်န္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဆိပ္ကမ္းေတြက အရင္က သႀကၤန္တြင္းလည္း မပိတ္ဘူး။ ပုံမွန္လုပ္ေနတယ္။ အ ေကာက္ခြန္ဌာနကေတာ့ ငါးရက္ပိတ္တယ္’’ ဟု Union Power Logistics ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေတဇာထြန္းက ေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလ ႐ုံးပိတ္ရက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ကြန္တိန္နာမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ေနမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္မည္ဟု ၎က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက သႀကၤန္ကာလ ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြန္တိန္နာမ်ား ျပည့္က်ပ္ၿပီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ဧၿပီတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပဲမ်ိဳးစုံ အဓိကတင္ပုိ႔သျဖင့္ ကြန္တိန္နာမ်ား ဆိပ္ကမ္းတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပဲတင္ပုိ႔ရာ၌ အခ်ိန္မီမပုိ႔ႏုိင္သျဖင့္ ပဲ၀ယ္ယူမႈ ရပ္တန္႔သည္အထိျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွ  ပဲကုန္ သည္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္မတုိင္မီ ပဲတင္ ပုိ႔မႈကုိ အားစုိက္လုပ္ကုိင္ၿပီး သႀကၤန္ရက္မ်ား၌ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈျပဳလုပ္ရန္ မရွိေသးဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က စတင္၍ ျပည္ပမွ တင္သြင္းၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ဆင့္ခံကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ပိတ္ရက္ရွည္ၾကာပါက ကြန္တိန္နာက်ပ္တည္းမႈ ျပႆနာ ရွိေၾကာင္း ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ သႀကၤန္ပိတ္ရက္က ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ကြန္တိန္နာ အ၀င္အထြက္ ၂၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဆိပ္ကမ္း၌ လက္က်န္ကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ေလွ်ာ့ခ်ေပး ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဘဏ္မ်ား ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြ ေပးေငြယူမႈမ်ား အခက္အခဲရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိန္မီ ေငြေပးပုိ႔ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဘဏ္ဖြင့္ေပးတာက ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေျခအေန ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ေတာ့ မမီေတာ့ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ေတာ့ ပုိၿပီးလုပ္ႏုိင္မယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရာ္ဘာစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးခုိင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ရက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကေမၻာဇဘဏ္အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ရပ္တန္႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဘဏ္ကုိ ပိတ္ရက္ရွည္ ေပးေလ့မရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚ၌ ဘဏ္ပိတ္ရက္ အရွည္ၾကာဆုံး ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ပင္ ငါးရက္သာ ပိတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အစုိးရ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္က ငါးရက္အထိေလွ်ာ့ခ်ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၁၀ ရက္ နားရက္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕က အနည္းဆုံး၀န္ထမ္းအင္အားျဖင့္သာ ဘဏ္ကုိဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မျပတ္ေအာင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြင္း ကြန္တိန္နာမ်ား စနစ္တက်ရွိေစရန္ အေကာက္ခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ကုန္ေသတၱာအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ႐ုံးပိတ္ရက္ေလွ်ာ့ခ် ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ျခင္းထက္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းက ကုန္သည္မ်ား ေငြေပးေငြယူ ပုိမုိအဆင္ေျပေစသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ယခင္က ႐ုံးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ပုိမုိအဆင္ေျပလာႏုိင္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ပထမႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေန ပုိမိုက်ပ္တည္းလာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ႏွင့္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသာစြာမခံစားရေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြေလ်ာ့မည္ကို စုိးရိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္ေရး၌ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပုိမ်ားလာကာ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ႏွစ္ရပ္စလုံး ျမင့္တက္လာသည္ကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရသည္။ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္လာသည္ဆုိေသာ္လည္း လုိေငြပမာဏက ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကဲ့သုိ႔ ငါးဘီလီယံေက်ာ္ရွိေနသည္။ အစုိးရက ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိး ျမႇင့္ႏုိင္ရန္ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလမလုံေလာက္ျခင္း၊ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းက လက္ေတြ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေျခမရွိဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။