ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ထုတ္လုပ္မည္

 သစ္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ႏွစ္ ရပ္နားျခင္းသည္ မတ္ လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သစ္တန္ခ်ိန္   သံုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းခြဲ    ထုတ္လုပ္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ     ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းခြဲ ႏွင့္သစ္မာတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းခြဲ ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းကေျပာသည္။
သစ္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ႏွစ္ မ နားမီ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရက သစ္မာႏွင့္ ကြၽန္းစုစု ေပါင္းေျခာက္သိန္းခြဲခန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္သစ္ထုတ္လုပ္မည့္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ ျမန္ဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။  

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ျမန္မာသစ္မ်ား၀ယ္ယူမႈကို ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕က အေရးယူထားၿပီး ျမန္မာ သစ္ေစ်းကြက္ပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ သစ္မ်ားဆက္လက္ထုတ္လုပ္ပါ က အ႐ႈံးေပၚႏုိင္သျဖင့္ သစ္ထုတ္ လုပ္မႈရပ္နားျခင္းအား သက္တမ္း ဆက္တိုးရန္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားအခ်ိဳ႕ က ေထာက္ျပသည္။

‘‘သစ္တစ္တန္ထုတ္ရင္ ရန္ ကုန္ေရာက္သယ္ ႏွစ္သိန္းကေန သံုးသိန္းေအာက္ထစ္ကုန္မယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ရင္ ေဒၚလာ ၂၀၀၊ ဒီႏွစ္သစ္ထုတ္မွာက တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းဆိုရင္ က်ိန္းေသေပါက္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ထပ္ကုန္မယ္။ ဝန္ထမ္းစရိတ္ သန္း ၅၀ ထပ္ေပါင္းရင္ သန္း ၁၁၀ ေလာက္ ကုန္မယ္။ သစ္ေတြေရာင္းရင္ ဒီေလာက္ျပန္ရပါ့မလား။ ဥေရာပလည္း သစ္ေထာက္ခံခ်က္ မျပႏုိင္တာနဲ႔ ေရာင္းလို႔မရတဲ့အေျခ အေနဆိုေတာ့’’ဟု သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကြၽမ္း က်င္သူ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ေထာက္ ျပေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ျပည္တြင္းသံုးအတြက္ သစ္လက္ က်န္ တစ္သန္းခန္႔ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးအ တြက္ အဆင္ေျပေနပါက ျပည္ပ ပို႔ကုန္ အဓိကထား သစ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းသည္ အ႐ႈံးေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ေဇာ္မင္းကမူ ျပည္ပသို႔ သစ္တင္ ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘႐ံႈးစရာ အ ေၾကာင္းေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ႐ံႈးတဲ့ကိစၥဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဌာနက လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဆိုသည္။

Top News