ဒီခ်ဳပ္ကိုးေနရာႏုိင္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏုိင္

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ံုတစ္႐ံုတြင္ မဲေပးရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြ၏ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ၏ ထက္၀က္နီးပါး ျဖစ္ေသာ ကိုးေနရာကို  အာဏာရ ပါတီအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ ေသာ ေကာ့မွဴး၊ လိႈႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)တို႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေအာင္ပဲြ ခံေၾကာင္း ဧၿပီ ၁ ရက္ ညေန၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (႐ံုးခ်ဳပ္)၌ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၀င္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေၾက ညာသည္။

လိႈင္သာယာတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၃၁,၃၆၉ မဲရရွိၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက  တစ္ေသာင္းမျပည့္ (၈,၆၅၅)သာ ရရွိခဲ့သည္။ မံုရြာျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအ တြက္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပင္ ေအာင္ပဲြခံ သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵယ္သံုးခုစ လံုးတြင္ ဒီခ်ဳပ္သာအႏုိင္ရသည္။

ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူ၏ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၃) တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိ သည္။

ဒီခ်ဳပ္က ၈,၆၁၇ မဲရရွိကာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၅,၂၁၂ မဲသာရရွိ သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၆)တြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ ပင္ေအာင္ပဲြခံသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) တြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ပဲြခံ သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေညာင္ေရႊ အမွတ္(၁)၌ ဒီခ်ဳပ္သာ အႏုိင္ေသခ်ာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက မဲအေရအ တြက္ ၁၇,၂၀၄ မဲရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္ ဦးစံေရႊက ၁၃,၂၃၇ မဲျဖင့္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသည္။

မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူ ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၅၀ ဒသမ ၃၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္ ညပိုင္းအထိ 7Day Daily သတင္းေထာက္မ်ား ၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ဒီခ်ဳပ္ က ၁၈ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၿပီး အႏုိင္ရရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကိုးခုျဖစ္သည္။

တံတားကိစၥေၾကာင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ခံရသည့္ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵ နယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ ရခဲ့ျခင္းက ေခ်ာင္းဆံုသည္ ဘာ ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သလဲဆုိ သည္ကို ေျဖေပးခဲ့သည္။ အစဥ္ အလာအားျဖင့္ အားေကာင္းခဲ့ ေသာ ဒီခ်ဳပ္႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေဒသခံ မြန္ ပါတီမ်ားလည္း မႏုိင္သည့္ ေခ်ာင္းဆံုသည္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ အတြက္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္က်န္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕ နယ္ရိွ မဲ႐ံု ၆၂ ႐ံုတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး က ခုိင္လံုမဲႏွစ္ ေသာင္းနီးပါး (၁၉,၆၆၇)ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္က ၁၂,၆၃၆ မဲျဖင့္ ဒုတိယေနရာမွာသာရိွေနခဲ့ၿပီး မြန္ ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁၀,၈၅၉ မဲရရိွသည္။ မြန္အမ်ိဳး သားပါတီက ၁,၉၉၂ မဲရၿပီး တုိင္း ရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါ တီက ၂,၀၁၃ မဲျဖစ္ကာ ပယ္မဲမွာ ၁,၃၅၂ မဲရိွခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ တြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္သည္ အ႐ႈံးကုိ မေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေပ။ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲက အမ္းတြင္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးကို အ႐ႈံးေပးခဲ့ရေသာ ဒီခ်ဳပ္ သည္ ၂၀၁၇ တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳး သားပါတီကုိ ထပ္မံအ႐ႈံးေပးရျပန္သည္။ အမ္းသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာေစခဲ့ သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက မက်င္းပျဖစ္ခဲ့သည့္ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရိွ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခု တြင္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (က်ား ေခါင္းပါတီ) က အေျခအေန ေကာင္းလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဲေရတြက္မႈမ်ားက မၿပီးဆံုးေသး ေပ။

မုိင္း႐ွဴးတြင္ မဲ႐ံု ၄၄ ႐ံုအနက္ ၁၆ ႐ံုက က်ားေခါင္းပါတီက ႏုိင္ ထားေသာ္လည္း ဒီခ်ဳပ္ေထာက္ခံ မႈမ်ားသည္ ဟုိဆုိင္ေက်းရြာအုပ္ စုမွ မဲ႐ုံ ခုနစ္႐ံုမဲမ်ားက်န္ေနေသး သည္။

ေက်းသီးတြင္ မဲ႐ံု ၂၇ ႐ံု အနက္ ၂၀ ေက်ာ္ကုိ က်ား ေခါင္းက ႏုိင္ထားၿပီး က်န္မဲ႐ံု ရလဒ္မ်ား မသိရေသးေပ။

က်ိဳင္းတံုအမွတ္ (၂)တြင္ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အႏုိင္ရ သည့္အစဥ္အလာကို ဆက္ထိန္း သည္။

ေတာင္ေပၚမဲ႐ံုမ်ားက မဲ အခ်ိဳ႕ ေရာက္မလာေသးေသာ္ လည္း က်ိဳင္းတံုတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကုိ မႏုိင္ႏုိင္ ေတာ့ေၾကာင္း ၀န္ခံသည္။

ဒီခ်ဳပ္ မၿပိဳင္လုိက္ရသည့္ ဖ႐ူဆုိမွာ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀,၀၀၀ မျပည့္ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္ သြယ္မႈ ခက္ခဲသည့္ ေက်းရြာမ်ား မွ မဲမ်ားေရာက္မလာေသး၍ အ ႏုိင္အ႐ႈံးေျပာရန္ ခက္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းကို စာမ်က္ႏွာ ၃၁ တြင္ ဖတ္႐ႈပါရန္။