ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တမလန္းသစ္ တရားမ၀င္ ခုိးထုတ္မႈ ယေန႔အထိ ရွိေနသည္ဟု EIA အဖဲြ႕ဆို

 ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါး အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ ဆုိင္ေနရေသာ တမလန္းသစ္ တရားမ၀င္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရွိေနေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ (EIA)က မတ္လ ၂၉ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တမလန္းသစ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈကို Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) အဖဲြ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားကတားျမစ္ခဲ့သည္။

တမလန္းသစ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ တား ျမစ္လုိက္ေသာ္လည္း ယခင္က တည္းကရွိေနေသာ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြား ျခင္း မရွိဘဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းEIA အဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘ဟုတ္ပါတယ္။ ယေန႔အ ခ်ိန္ထိလည္း အဲဒီသစ္ေတြ အဖမ္းခံေနရတုန္းပဲ’’ဟု သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ တမလန္းသစ္ခိုးထုတ္မႈ ၂၀၁၇ အတြင္း ပမာဏမည္မွ်ရွိခဲ့သည္ကို   EIA   အဖဲြ႕ကထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ ၀ယ္လုိအားမ်ားေနေသာ တမ လန္းႏွင့္ ပိေတာက္သစ္ခုိးထုတ္ မႈကို မတားဆီးႏုိင္ပါက သုံးႏွစ္ အတြင္း စီးပြားျဖစ္မထုတ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ အေျခအေနသို႔ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု EIA အဖဲြ႕က ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၅ အထိ ၎တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက တမ လန္းသစ္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယင္းသစ္ႏွင့္ အရည္အေသြးတူသည့္ ပိေတာက္သစ္မ်ားကုိ အစားထုိး၀ယ္ယူေနေၾကာင္း EIA က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ယင္းႏုိင္ငံ မ်ားအတြင္း CITES အဖဲြ႕၏ တား ျမစ္ခ်က္မ်ား အသက္၀င္လာေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး  ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု EIA က ထုတ္ျပန္သည္။

Top News