ျမန္မာကို ျပန္လည္ဂုဏ္တက္လာေစမည့္အရာ

လယ္သမားဦးကိုေအးတစ္ေယာက္ ေျမေဆြးမ်ားကုိ သယ္ယူရန္ က်ဳံးေနစဥ္ (PHOTOS: KARIM RASLAN)

သည္အရာေတြအားလံုး က  ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပန္းကန္ျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။

ထိုထမင္းေၾကာ္သည္ ခပ္႐ိုး ႐ိုးျဖင့္ စားလို႔အရသာ ျပည့္စံုလွ သည့္ စားဖြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ဝါးအျပည့္ခန္႔ ခပ္တုတ္ တုတ္ ပုစြန္တုပ္မ်ား၊ ၾကက္သြန္ နီနည္းနည္းႏွင့္ ပါးပါးလွီးထား ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္္မ်ားပါ သည္။ အနံ႔ေမႊးေမႊးေဒသထြက္ ဆန္ရွည္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေပၚဆန္း ထမင္းေပၚမွာ ဟင္းေတြအားလံုး ကို ပံုေပးထား၏။ ေပၚဆန္း ထမင္းသည္ ထမင္းတစ္လံုးခ်င္းစီ ကြဲေနၿပီး ထမင္းေစ့အဖ်ားမွာ ေကာ့ၫြတ္ေနသည္မွာ ဘာစမာ တီဆန္ျဖင့္ ခ်က္ထားေသာ ထမင္းကို ေရွးဥေရာပေခတ္ အႏု ပညာလက္ရာႏွင့္ ဖန္ဆင္းထား သည္ႏွင့္တူေလ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကေန ၁၉၅ ကီလိုမီတာကြာေဝး သည့္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္ဝေသာ ေဒသ၏ အခ်က္အခ်ာ၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ ခ်ိန္က ကမၻာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ဆန္လုပ္ငန္း၏ အေျခအေနမ်ား မည္သို႔မည္ပံုရွိ ေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ ခ်င္လိုလွသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာ သိမ္းခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ မတိုင္ခင္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာ သည္ ကမၻာမွာ ဆန္အမ်ားဆံုး တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကလည္း ကမၻာတစ္ဝန္း သို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကမည့္ ဝန္အျပည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အာရွ ၏ အလုပ္အမ်ားဆံုးဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္    ဦးေနဝင္း၏ တျခားတိုင္းျပည္မ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ ျဖစ္လာေသာ စီးပြားေရးဝါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္ မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္က တိုင္းျပည္၏ အလြန္ အေရးပါလွေသာ ဆန္လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးကို အျမစ္လွန္ပစ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာဆန္လုပ္ငန္းသည္ ထုိင္းႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား   ေနာက္မွာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ မေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေနာက္မွာ သမုိင္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိ ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ေကာင္း စဥ္က ဆန္လုပ္ငန္းကို တျခား လုပ္ငန္းအမ်ား စုကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမဟုတ္ သူမ်ားက ႀကီးစုိး ထားခဲ့သည္။ ဆန္စက္၊ ဂိုေဒါင္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း၊ သေဘၤာတင္ျခင္းမ်ားသည္ၿဗိတိန္ (သို႔မဟုတ္) အိႏၵိယႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ ထဲမွာ လံုးလံုး လ်ားလ်ားရွိေနခဲ့၏။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာ အေကာင္း ဆံုးေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေတာင္ ပိုင္းအိႏၵိယက ခ်စ္တီးေငြ ေခ်းသူမ်ား၏ လက္ထဲ က် ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားၾကားမွာ ႏိုင္ငံ ျခားသား နာၾကည္းမုန္းတီးစိတ္ မ်ား ပိုဆိုးလာေစခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၇ ၌ ျမန္မာက တျခား အာဆီ ယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္းကို လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လိုက္မီေအာင္ ႀကိဳး စားလာသည့္အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္ေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ဆန္၏အနာဂတ္ကို တုိး တက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ အေရးႀကီးလာသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ထင္ သေလာက္မလြယ္ကူလွ။ ေျမဆီ ေျမၾသဇာ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ဧရာ ဝတီေဒသသည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တုိင္းျပည္၏ ေျမ ဧက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ ဆိုင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားျခင္းက ဆန္လုပ္ငန္းက႑ ကို အေတာ္ဆုိးဆုိးရြားရြား ျပင္ ဆင္မႈမရွိ ျဖစ္က်န္ေစခဲ့သည္။

နယ္ေက်းလက္ေဒသလမ္း မ်ား၊ ဆည္ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊ သင္တန္းခန္းမမ်ား ႏွင့္ သုေတသနဌာနအမ်ားစုမွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမရွိလွ်င္ေတာင္ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနမွာ အလြန္အားနည္းလွသည္။ ဆန္ ကို တိုင္းျပည္၏ အဓိကအစား အစာအျဖစ္ ကိုလိုနီေခတ္က ထက္စာလွ်င္ အေရအတြက္ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ေန ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆန္မွာ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းသည့္ ဆန္ အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈကို သာ ရခဲ့သည္။

အလားအလာေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကားမွာရွိ ေသာ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အေနအထားကို ျမန္မာက အသံုး မခ်ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထုိေစ်းကြက္မ်ားကို ပို႔မည့္အစား သူ၏ ျပည္ပပို႔ဆန္ မ်ားကို အေနာက္အာဖရိကရွိ စား သံုးသူမ်ားဆီသို႔ ဆန္ကြဲအေနျဖင့္ သေဘၤာတင္ပို႔ခဲ့သည္။ အရည္ အေသြး ညံ့ဖ်င္းလွသည့္အတြက္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေရာင္းခဲ့ရသည္။

သည္အေၾကာင္းအရာေတြ က ထမင္းစားအၿပီး မၾကာခင္မွာ ပင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဦးကိုေအးဆီ ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ ဦးကို ေအးသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ ၿမိဳ႕လယ္က နာရီဝက္ခန္႔သာသြား ရေသာ ေနရာမွာ ေနထိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး သမီးႏွစ္ဦး ရွိသည္။ သူသည္ လယ္ခုနစ္ဟက္ တာခန္႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္မွာ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္၏။

ေရစုပ္စက္ငယ္ေလးကို ဝယ္ယူပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အ သက္ (၅၉)ႏွစ္ရွိ  ဦးကိုေအးက သီးႏွံေတြကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ႏိုင္၏။ တစ္ႏွစ္ကိုႏွစ္ခါ စပါးရိတ္သိမ္းရ သည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားလိုပင္ ၾကားကာလမွာ သူက ပဲႏွင့္ကန္ စြန္းကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးသည္။ သည္အပင္ေတြက ျဖစ္ထြန္းဖို႔ တစ္လမွ်သာ အခ်ိန္ယူရ၏။

လယ္ယာအလုပ္က မလြယ္ လွေပ။ ေအာက္ပိုင္းကလယ္မ်ား သည္ ေရေကာင္းေကာင္းရလင့္ ကစား ဦးကိုေအးတို႔ လယ္သမား မ်ားသည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရအေန အထား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အေပၚမွာ ရွိေနသည္။ သူက ဓာတုေဗဒ ေဆးဝါးမ်ားမသံုးပါ။ ခပ္႐ိုး႐ိုးပံုစံျဖစ္ေသာ္လည္း အခိုင္ အခံ့ေဆာက္ထားသည့္ တိုက္ အိမ္မွာ ေရမီးအျပည့္အစံုျဖင့္ ေန ထုိင္သူ ဦးကိုေအးက ျမန္မာမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုသည့္ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္၏။ သို႔ ေသာ္ အေဝးအေဆာက္အအံုမ်ား သို႔ သူ႔မ်က္လံုးကို ေဝ့ဝဲၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ သူ၏ယံုၾကည္မႈ ေတြက က်ဆင္းသြားသည္။

‘‘လယ္အလုပ္ကရတဲ့ေငြ ထက္ လစာကနည္းေပမယ့္ လူ ငယ္ေတြက အဲကြန္းတပ္ထားတဲ့ စက္႐ံုေတြကိုပဲ စိတ္အားသန္ၾက တယ္။ သူတို႔ေတြ စက္႐ံုေဆာက္ ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမေတြကို သိမ္းလာမွာကို စိတ္ပူတယ္’’ ဟု ဦးကိုေအးက ရွင္းျပသည္။

သူက ေပၚဆန္းစပါးမ်ဳိး တခ်ဳိ႕ကိုလည္း စိုက္ထားသည္။ သည္စပါးမ်ားက အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုသလို အက်ဳိးအျမတ္လည္း ပို မ်ား၏။ တျခား သာမန္စပါးမ်ဳိး ထက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ သူ႔ ကို ေငြပိုရေစသည္။ အမွန္ တကယ္ပင္ ေပၚဆန္းထမင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္ ယခင္ကစားဖူးသမွ် မည္သည့္ထမင္းႏွင့္မွ် လံုးဝမတူ ပါ။ ထုိကဲ့သို႔ ထင္ျမင္မိသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေခ်။

၂၀၁၁ တြင္ ကမၻာ့ဆန္ ညီ လာခံက ျမန္မာေပၚဆန္းသည္ ကမၻာမွာ အရသာအရွိဆံုးဆန္ျဖစ္ သည္ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ ယခင္က ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ အရသာအရွိ ဆံုးဆန္ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံက စပယ္ဆန္ကို အႏုိင္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မခ်က္ခင္က ေပၚဆန္းဆန္ သည္ အီတလီထမင္းေၾကာ္မွာ သံုးသည့္ အာဘုိရီယိုဆန္လံုးပုႏွင့္ တူသည္။ ပုၿပီးတို၏။ သို႔ေသာ္ လည္း ခ်က္လိုက္ျခင္းက ေပၚ ဆန္းဆန္သည္ ဆန္ကိုႏွစ္ဆ၊ သံုးဆေလာက္ အလ်ားလိုက္ ရွည္သြားကာ အေညႇာင့္ထြက္လာ ၿပီး တင့္တယ္လွပေသာ ဘာစမာ တီဆန္ပံုစံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစ၏။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့စိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑တစ္ခုလံုးကို ျပန္ လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း စိန္ေခၚမႈက အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔၏။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယခင္က လည္း လုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ မ်ားအၿပီးမွာ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးမ်ား ဘာေတြေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ ၾကည့္ ပါ။

ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းက ေတာ့ ရွင္းပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္ သာသည့္ မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသကို ေငြေခ်း ေပးႏုိင္မႈႏွင့္ အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔သည္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ မူဝါဒမွာ အတူပါဝင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အေသြးညံ့သည့္ နာမည္ သတင္းကို အလြယ္ႏွင့္ ေဖ်ာက္ ပစ္ရန္ ခက္ခဲလွ၏။ ဗီယက္နမ္ သည္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာ ေသာ္လည္း သူတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ပိုေကာင္း ေသာ ေစ်းႏႈန္းကိုရရွိရန္ ႐ုန္း ကန္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမွာ ေပၚဆန္းဆန္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အဓိကေနရာကို ယူလာႏုိင္သည္။ သူ၏ ထူးျခားရွားပါးသည့္ အရည္ အေသြးေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေဒသမ်ားကပင္ အာ႐ံုစိုက္ တာကို ခံရႏုိင္သည္။ ေသခ်ာ သည္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ေပၚ ဆန္းေမႊးကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူတစ္ဦး ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ကိုယ္စားေနေသာဆန္ကို သတိထားမိေလ့မရွိ။ တကယ္ တမ္းတြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္တစ္ေန႔ ၌ သိမ္ႀကီးေစ်းထဲမွာ ေပၚဆန္း ဆန္ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။ အိမ္ကိုယူသြား ရန္ ဆန္ကီလိုအနည္းငယ္ကို ထုပ္ပိုးခဲ့သည္။ သည္လိုမ်ဳိး ကြၽန္ ေတာ့္တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ် မလုပ္ဖူးေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ အေျခအေနကို စိတ္ဓာတ္ က်ေနသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ေဒသထြက္ပစၥည္းစစ္မွန္ၿပီး ႐ိုးရာ ဆန္ေသာ အဓိကက်သည့္ ထုတ္ ကုန္မွာ ေပၚဆန္းဆန္သာျဖစ္၏။ သူ၏ ျမင့္မားလွေသာ အဆင့္ အတန္းသည္ ျမန္မာ့ဆန္လုပ္ငန္း ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပး ႏုိင္ၿပီး ထိပ္ဆံုးေနရာကို ရယူေပး ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(The Straits Times သတင္း စာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ Karim Raslan The grain of rejuvenation in Myanmar ကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆို သည္။)

Top News