ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ယာဥ္ ေမာင္းအတတ္သင္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း ေက်ာင္းကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္သည္။

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအေန ျဖင့္ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် ယာဥ္ေမာင္းအတတ္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္  ယခုအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၈ ရက္  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕တြင္ ကညနမွအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားပါ၀င္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕ကို မတ္လဒုတိယ ပတ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေမာင္းအတတ္သင္ေက်ာင္း ၃၂ေက်ာင္းရွိေနကာ    ထပ္မံ၍ သင္တန္းေက်ာင္းအသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္လိုပါက ၎ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း ေက်ာင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳ သည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား ကို အမွန္တကယ္ယာဥ္ေမာင္း ပညာတတ္ေျမာက္ေအာင္ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးရန္ကိုလည္း ကညနက      ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အရင္က ယာဥ္ေမာင္းသင္ တန္းေက်ာင္းေတြက ျဖစ္လာတဲ့ အမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ရတဲ့အခါ အဖြဲ႕အစည္းမရွိေတာ့ အဆင္မ ေျပဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္တန္း ေက်ာင္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ လိုင္စင္ေျဖခြင့္ေပးတာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း ပိုၿပီးႀကီးလာတဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္းေတြ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးဖို႔က ပိုၿပီးလိုလာ တယ္’’ဟု ကညနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းသင္ တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအ ေပၚ မမွန္မကန္ဆက္ဆံမႈ၊ ဌာန၏ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ မူမ်ားကို အေလးမထားမႈမ်ားရွိလာပါကလည္း    သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ဆိုသည္။