စီမံဘ႑ာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယေန႔ ေတြ႕ဆုံမည္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI) ၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားရွိ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြမတုိင္မီ တင္ျပ မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္း ျခင္း၊ ထိေရာက္စြာတင္ျပႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အစည္းအေ၀း ကို မတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔လယ္က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္ရွင္ မ်ား အသင္း႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊  စစ္ကိုင္း CCI ႏွင့္ မုံရြာစက္မႈဇုန္အသင္း တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

‘‘၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕မယ့္အခ်ိန္ အတြင္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ နဲ႔ အသင္းေတြက ေဆြးေႏြးႏုိင္ ေအာင္လုိ႔ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္တာပါ’’ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒ သႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

MRCCI ၏  ညီေနာင္အ သင္း ၃၃ သင္းႏွင့္  စစ္ကုိင္း CCI၊မုံရြာစက္မႈဇုန္အသင္းတုိ႔မွ ၎တို႔  ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အ ခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းလုိသည့္အ ခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္ သည္မ်ားအသင္း တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္း တြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရွိ ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ၾကန္႔ၾကာ သျဖင့္ ကားခေစ်းမ်ား ပိုေပးရ ေၾကာင္း၊ ကုန္ပစၥည္းေရာက္ရွိမႈ ေနာက္က်သျဖင့္လည္း ေစ်းႏွိမ္ ျခင္းမ်ား    ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္း မန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက လည္း ၎တို႔အသင္းအေနျဖင့္ Whole Sale Market တစ္ခုတည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သီးႏွံမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာ တြင္ အဆင္ေျပမႈရွိေစရန္ ဓာတ္ ခဲြခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ ယင္း ကဲ့သို႔ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားရွိမွသာ ျပည္ပသို႔ အာမခံခ်က္ရွိရွိ တင္ပို႔ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း တြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ သစ္သီး ၀လံမ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ားကိုျပည္ပမွ တင္ပို႔ေနျခင္းမ်ားကုိ    လုိအပ္ သည့္အခ်ိန္၌ တားဆီးပိုင္ခြင့္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္စသည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို   တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ေနာက္ အျခားေသာအ သင္းမ်ားကလည္း ကုန္သြယ္ခြန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး၊ SME ေခ်းေငြမ်ား အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခက္အခဲမ်ားစသည့္အ ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ MRCCI ၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားအျပင္ စစ္ကုိင္း CCI ႏွင့္ ျမင္းၿခံ CCI မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

More in Regional Section