နတ္ျမစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ ၂၈ ဦးအား တရားရွင္လႊတ္ေပး

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေရကုန္တန္း ေက်းရြာ အုပ္စု တံုးေခ်ာင္းႏွင့္ ႏြားမ်က္ေတာင္ ေခ်ာင္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ နတ္ျမစ္အတြင္း စက္ေလွတစ္စီး ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါ လီ ၂၈ ဦးအားတရား႐ံုးက တရား ရွင္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးထားသူ ဘဂၤါလီ ၂၈ ဦးကို မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ မက်ည္းေခ်ာင္း ရဲစခန္းက လ၀က ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ (၁)ျဖင့္ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔ တရား စဲြဆုိတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး တရား႐ံုးက ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ (က) အရ စဲြခ်က္မတင္မီ ယင္းေန႔၌ပင္ တရားရွင္ လႊတ္ေပးခဲ့ သည္။

တရားရွင္ လႊတ္ေပးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ စစ္ေတြ၊ေပါက္ ေတာႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေလးဦး အပါ အ၀င္ အမ်ိဳးသား ၂၆ ဦးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။

တရား႐ံုးက တရားရွင္လႊတ္ ေပးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို မတ္လ ၁၉ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳး သားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕က အငူေမာ္ သုိ႔ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္က စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ ဒုလ၀ကမွဴး ဦးေဆာင္ ေသာ အဖဲြ႕က လက္ခံေခၚေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ ရာေက်းရြာမ်ားမွ မိသားစုမ်ားထံ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တရား မ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီ မ်ားရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔ကုိ တစ္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြား လာခြင့္ မျပဳထားေသာေၾကာင့္ သြားလာမႈေတြ႕ရွိပါက ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးၿပီး တရားစဲြတင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း ယခုက့ဲသုိ႔ ဖမ္း ဆီးၿပီး တရားစဲြတင္ျခင္းမျပဳမီ တရားရွင္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ ရပ္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။