တ႐ုတ္မွ ဝယ္လိုအားေလွ်ာ့၍ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာသန္း ၃၄၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝယ္လုိ အား ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ မူဆယ္ နယ္စပ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္ မာ့ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၄၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕နယ္စပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၌ ကုန္ သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ ရက္ပိုင္း အလို၌ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရွိေနသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က အဝယ္ေလွ်ာ့ျခင္းသည္ ဆန္စပါး က႑တြင္ သိသာလာသည္။ ၂၀၁၅ က တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္ အိတ္ေရ ငါးေသာင္းမွ ရွစ္ေသာင္း ၾကား ဝယ္ယူေနသည့္ ယူနန္ ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ဆန္ကုန္သည္ မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ကစ၍ တစ္ရက္လွ်င္ အိတ္ေရ တစ္ ေသာင္းခန္႔အထိ ဝယ္ယူမႈက် ဆင္းလာေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ တိုက္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈရပ္ တန္႔ခဲ့ရျခင္း၊ ယူနန္ျပည္အစိုးရ၏ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတား ဆီးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ  ပို႔ကုန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသည့္ အက်ဳိး ဆက္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈသည္ တုံ႔ဆိုင္းသည့္အေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ပို႔ကုန္မ်ား ဝယ္ယူမႈကို ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကစ၍ ေလွ်ာ့ခ်လာသည္ဟု ၎တို႔ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ (ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း)ကုန္သြယ္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၀ ရက္စာရင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းသိရသည္။

More in Business Section